ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดประจำศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน ผิน แจ่ม วิชาสอน และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน กฐิน กุยยกานนท์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 22 กันยายน 2564