ประกาศร่าง เรื่อง จ้างโครงการศูนย์บริการและเปลี่ยนข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)