ประกาศร่าง เรื่องประกวดราคาเช่าระบบเฝ้าระวังภัยเพื่อการสื่อสารองค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รายละเอียดตามลิงก์))

http://gg.gg/gmkj0 (ประกาศร่าง/ขอบเขต TOR/ราคากลาง)