ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ระยะที่ 2