ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ

สป. ได้ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์คอมฯ 9 รายการ