ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือที่่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 128 ปี 1 เมษายน 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกาศเชิญชวน , TOR , ราคากลาง)

-ประกาศเชิญชวน http://gg.gg/gle2u

-ขอบเขต TOR http://gg.gg/ggx00

-ราคากลาง http://gg.gg/ggx0h