นิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ผงาดเวทีสายฟ้าน้อย สุดเจ๋งกวาด 4 รางวัลดีเด่น-ชมเชย ประกวดสารคดีเชิงข่าว

   นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา โชว์ฟอร์มเวทีสายฟ้าน้อย คว้า 4 รางวัลดีเด่น ชมเชย ประกวดสารคดีเชิงข่าววิทยุและโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชน-อัตลักษณ์วัฒนธรรม ครองรางวัลรวมสูงสุดต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน


   ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ในฐานะที่ปรึกษาการผลิตผลงานของนักศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่15 ธันวาคม ที่ผ่านมา สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ร่วมกับ บจม.ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดงานประกาศผลรางวัลสายฟ้าน้อย ครั้งที่ 14ประจำปี 2561 โดยมีผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อเข้าไปชิงรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รวม 6 เรื่อง ซึ่งผลปรากฏว่าได้รับรางวัลดีเด่น สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชน จากผลงานเรื่อง วิถีประมงเลสาบสงขลาฤดูจับปลาแขยง และ ประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม จากผลงานเรื่อง ลากพระทางน้ำ นอกจากนั้น ยังได้รับรางวัลชมเชย สารคดีเชิงข่าววิทยุ เรื่อง เกม มหันตภัยใกล้ตัวและ สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชน จากผลงานเรื่อง วิถีแห่งการเกื้อกูลของมันนิและชาวบ้านโหล๊ะหาร ส่วนอีก 2 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้รับเกียรติบัตร จากผลงานเรื่อง สืบทอดทำเทริดแบบโบราณเมืองสิงหนคร และ ผลงานเรื่อง ปลดล็อคกัญชาในทางการแพทย์ไทย


   ดร.ศุภฤกษ์ กล่าวว่า สารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ ประเภทวิถีชุมชน ที่ได้รับรางวัลดีเด่น จัดทำโดยนักศึกษาทีมบ้านเลขที่ 6 Production ประกอบด้วย นายกฤษฎา ศรลำแดง นายภาณุวัฒน์ สุกหอม นายศุภกฤต มีชัย และ นายสิรวิชญ์ บริรักษ์ ส่วนประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรม จัดทำโดยนักศึกษาทีม หมันๆ Team ประกอบด้วย น.ส.นูรเดียนา หะ น.ส.เซาดะห์ เลาะมิง นายกฤษฏิ์ หนูยิ้มซ้าย นายธนวัฒน์ เพชรรักษ์ และ นายฮาฟีซัน ยีเฮ็ง โดยในปีนี้มีผลงานจากทั่วประเทศส่งเข้าประกวดทั้งหมด 101 เรื่อง แบ่งเป็นสารคดีเชิงข่าววิทยุกระจายเสียง 21 เรื่อง จาก 8 สถาบันการศึกษา และสารคดีเชิงข่าวโทรทัศน์ 80 เรื่อง จาก 24 สถาบันการศึกษา ได้แก่ ประเภทข่าวทั่วไปดีเด่น 22 เรื่อง จาก 13 สถาบันการศึกษาประเภทสิ่งแวดล้อมดีเด่น 15 เรื่อง จาก 10 สถาบันการศึกษา ประเภทวิถีชุมชนดีเด่น 23 เรื่องจาก 15 สถาบันการศึกษา และประเภทอัตลักษณ์วัฒนธรรมดีเด่น 20 เรื่อง จาก 12 สถาบันการศึกษา ซึ่ง มรภ.สงขลา ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผลงานผ่านเข้ารอบสุดท้ายมากที่สุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยสามารถคว้ามาได้ถึง 4 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และเงินรางวัลรวม 55,000 บาท


   อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย 100 ปี 100 รางวัล อันเป็นการเฉลิมฉลองในวาระสำคัญของมหาวิทยาลัย ที่จะครบวาระ 100 ปีแห่งการก่อตั้งในปี 2562 ซึ่งขณะนี้ได้มาประมาณ 87 รางวัลแล้ว คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายในเดือนมีนาคม 2562 โดยที่ผ่านมาโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ มรภ.สงขลา สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานสารคดีเชิงข่าวเข้าประกวดในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาแสดงศักยภาพด้านการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์อย่างเต็มที่ และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เส้นทางวิชาชีพนิเทศศาสตร์หลังจากจบการศึกษา


ที่มา:https://www.ryt9.com/s/prg/2930341