นักเรียนไทยกวาดเหรียญชัยฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน จากโปรตุเกส


          ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าตามที่ได้จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ  ครั้งที่ 49 วันที่ 21 – 29 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส  ผลปรากฏว่าผู้แทนประเทศไทยสามารถทำได้ 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน ดังนี้


  
1. นายอัครวิศว์ นาคประเสริฐ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  เหรียญทอง


  
2. นายพชรพล  ลีนุเกียรติ์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  เหรียญเงิน


  
3. นายอิทธิพัทธ์พล ชัยพัฒนาการ  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม  เหรียญเงิน


  
4. นายลภัส  เปรมเจริญ  โรงเรียนกำเนิดวิทย์  จังหวัดระยอง เหรียญเงิน


  
5. นายญาณวรุตม์  พาราทิพย์เจริญชัย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ  เหรียญเงิน


 


          คณะอาจารย์ในทีมประกอบด้วย ผศ.ดร.พิเชษฐ  กิจธารา มหาวิทยาลัยมหิดล หัวหน้าทีม  ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รองหัวหน้าทีม ดร.ธารา เฉลิมทรงศักดิ์  มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยหัวหน้าทีม  นายกฤษชพล ทิวพุดซา นักวิชาการ สสวท.                    


          ในปีนี้มีประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน 86 ประเทศ  นักเรียนร่วมการแข่งขัน 396 คน 


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สสวท.