นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 จาก รร.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ

กระทรวงศึกษาธิการ พาไปพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับน.ส.ศรสวรรค์ วัฒนวงษ์ “น้องน้ำขิง” นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 จาก รร.เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ เกี่ยวกับแนวคิด วิธีการปรับตัว การเรียนการสอน การใช้ชีวิต ในช่วงสถานการณ์โควิด เป้าหมายการใช้ชีวิต และการประพฤติปฏิบัติตัว ให้สมกับการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน