"นักฟิสิกส์รังสี"ไทยคว้ารางวัลนักวิจัยนานาชาติ

 


     ปส. ผลักดันบุคลากรศึกษาต่อเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์และรังสี ล่าสุดนักเรียนทุน กระทรวงวิทย์ฯ รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่” จากการประชุมวิชาการนานาชาติที่ประเทศเยอรมนี     ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เปิดเผยว่า ปส. เห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยในการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี จึงได้ผลักดันให้บุคลากรขอรับทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและนำความรู้ที่ได้กลับมาประยุกต์ใช้และพัฒนาประเทศต่อไป


     โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ นายภาคภูมิ อรามรุญ นักฟิสิกส์รังสีชำนาญการ นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของ ปส. เพื่อไปศึกษาต่อด้านนิเวศวิทยารังสีและกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ในสาขา Environmental resources (Radioecology) ณ University of Salford ประเทศสหราชอาณาจักรได้นำเสนองานวิจัยการประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านนิเวศวิทยารังสีและกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4 (the 4th International Conference on Radioecology and Environmental Radioactivity (ICRER)) ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีงานวิจัยนำเสนอกว่า 300 ผลงาน จาก 35 ประเทศ     โดย นายภาคภูมิ อรามรุญ เป็นหนึ่งในผู้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การวัดปริมาณรังสีภายนอกร่างกายของกวางเรนเดียร์ ในประเทศนอร์เวย์ ภายใต้สภาวะจริงในพื้นที่ (Measuring the external radiation exposure of Norwegian reindeer under field conditions) และประสบความสำเร็จได้รับรางวัล “นักวิจัยรุ่นใหม่” (Young Investigator Award) จากสหภาพนานาชาติด้านนิเวศวิทยารังสี (International Union of Radioecology) ผลงานวิจัยนี้มีผลต่อการพัฒนางานวิจัยด้านนิเวศวิทยารังสีเป็นอย่างมากในระดับนานาชาติ ซึ่งถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในโครงการ Modelling and Data for Radiological Impact Assessments II (MODARIA II) ซึ่งจัดตั้งโดย IAEA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิก ซึ่งจะมีการประชุมในปลายปี 2560     นอกจานี้ยังมีการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยร่วมมือกับนักวิจัยของ ปส. เพื่อสนับสนุนข้อมูลที่สำคัญในการประเมินและจัดการผลกระทบที่เป็นไปได้ของรังสีในสิ่งแวดล้อม ของคณะกรรมการนานาชาติด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี (International commission on Radiological Protection, ICRP)


 


ที่มา : https://www.dailynews.co.th/it/600949