นศ.เทคนิคสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ สร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชนปลอดภัย Young Makers Contest


          ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า โครงการ Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ซึ่งนำโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย จัดโครงการ “Enjoy Science : Young Makers Contest 2” หรือนักสร้างสรรค์นวัตกรรมรุ่นใหม่ ในระดับนักเรียน นักศึกษาสายสามัญและอาชีวศึกษา ร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน โดยสายอาชีวศึกษารางวัลชนะเลิศเป็นผลงานทุ่นเตือนภัยร่องน้ำและแนวปะการัง จากทีมหอยใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงาน Smart motorcycle จากทีม วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ผลงานเนินชะลอความเร็วปรับระดับอัตโนมัติ จากทีมเอราวัณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์


          รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า ประเทศไทยก้าวสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 หนึ่งในปัจจัยสำคัญ คือ การพัฒนากำลังคนของประเทศ โดยเฉพาะกำลังคนด้านอาชีวะให้มีความรู้ และทักษะที่สอดคล้องกับการทำงาน สนองตอบกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่จะปรับเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การที่นักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสอศ. เข้าร่วมประกวดแข่งขันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดัน สร้างแรงบันดาลใจ ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ศึกษาต่อสายอาชีพ ยกระดับการอาชีวศึกษา ให้ผู้เรียนมีความสามารถ มีทักษะที่สอดคล้องกับการทำงาน ประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) โครงการ “Enjoy Science Young Makers Contest” เป็นเวทีที่ทำให้นักเรียน นักศึกษา อาชีวะได้พัฒนากระบวนการทางความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ ลงมือทำ รวมถึงได้มีโอกาสในการใช้พลังและความสามารถของตนเอง ในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับชุมชนและสังคม


          ซึ่งโครงการนี้ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยการสนับสนุนจากบริษัท เซฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับประเทศไทยผ่านการศึกษาสายวิชาชีพหรืออาชีวศึกษาที่ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาเป็นการสนับสนุนวัฒนธรรมเมกเกอร์ (Maker Culture) หรือวัฒนธรรมทำเองให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในสังคมไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมี สวทช. เป็นผู้ดำเนินการหลัก


          ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้คิดค้น และลงมือสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้ดีขึ้น โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้ไปร่วมจัดแสดงในงาน Maker Faire Bay Area ณ เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม 2561 พร้อมด้วยเกียรติบัตรและทุนการศึกษาที่มา : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1802372663169533&id=164944140245735