นศ.สถาปัตย์ มทร.พระนคร คว้ารางวัล “Asia Young Designer Awards 2019”

 

Bronze Awardผลงานออกแบบ “Suk San Khonmuang : เพิ่มความสุขในสุสาน เพื่อคนเมือง”

 

          นายวีระพล ธรรมสิมมา นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัล Bronze Award ประเภท Architecture Category ในผลงานการออกแบบชื่อ “Suk San Khonmuang : เพิ่มความสุขในสุสาน เพื่อคนเมือง” จากการประกวด Asia Young Designer Awards 2019 หรือ “AYDA” จัดโดย บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

 

          ทั้งนี้แนวคิดผลงาน “Suk San Khonmuang : เพิ่มความสุขในสุสาน เพื่อคนเมือง” เกิดจากความต้องการจัดการพื้นที่สุสานมาปรับให้เกิดประโยชน์ต่อคนเมืองมากที่สุด เนื่องจากสุสานอยู่ร่วมกับชุมชนมายาวนาน ในขณะที่ชุมชนพัฒนาไปสู่เมือง แต่สุสานไม่ได้รับการพัฒนาตาม โดยการออกแบบแบ่งเป็น 2 โซน คือ พื้นที่สุสาน และพื้นที่สวนสาธารณะอยู่ในเขตพื้นที่เดียวกัน ตามหลักการสุสานอยู่เชิงเขา คนอยู่พื้นราบ โดยปรับพื้นที่สุสานเป็น 5 ชั้นสะท้อนความเป็นภูเขา พื้นที่ราบคนเมืองใช้เป็นสวนสาธารณะ ซึ่งจะทำให้สามารถลบคติที่ว่าพื้นที่สุสานน่ากลัวได้ และได้สุสานใหม่ที่ยั่งยืน ตามแนวคิดของการประกวด หัวข้อ “FORWARD : A SUSTAINABLE FUTURE” ที่มุ่งเน้นการออกแบบที่ตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนบนความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม คนกับเทคโนโลยี หรือแม้แต่คนกับคน

 

 

ที่มา  :  สยามรัฐ