นศ.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชนะเลิศออกแบบมาสคอต “ดอกรัก”


          สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยและผู้สนใจโชว์ความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ โดยจัดกิจกรรมประกวดออกแบบมาสคอต “ดอกรัก”  ในโครงการ“THAILAND PAVILION 2020 MASCOT DESIGN CONTEST” มีผู้สนใจส่งผลงานส่งเข้าประกวดมากกว่า 300 ชิ้นทั่วประเทศ ล่าสุดประกาศผลผู้ชนะ 4 รางวัล มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ คว้า 2 รางวัลรวด คือรางวัลชนะเลิศ และ รองชนะเลิศอันดับ 1 ซึ่งผลงานชนะเลิศจะถูกพัฒนาต่อยอดเป็นมาสคอตประจำอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) พร้อมเดินทางโชว์ฝีมือการออกแบบมาสคอต “ดอกรัก” และเยี่ยมชมงานมหกรรมระดับโลก WORLD EXPO 2020 Dubai


          ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวว่า “สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบจัดแสดงนิทรรศการในงาน World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563 – 10 เมษายน 2564  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของเยาวชนไทย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ในฐานะที่ประเทศไทยเข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้  จึงได้จัดกิจกรรมประกวดออกแบบมาสคอต “ดอกรัก” ในโครงการ“THAILAND PAVILION 2020 MASCOT DESIGN CONTEST เพื่อให้เยาวชนและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับงานระดับโลกในครั้งนี้ โดยผู้เยาวชนและผู้ที่สนใจ รักการออกแบบส่งผลงานส่งเข้าประกวดมากกว่า 300 ชิ้นทั่วประเทศ  และแต่ละผลงานมีความน่าสนใจ สวยงาม อย่างมาก โดยทางคณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ชนะ พร้อมมอบโอกาสในการเดินทางไปสัมผัสงานมหกรรมระดับโลกในครั้งนี้ ให้แก่ผู้ชนะอีกด้วย ทั้งนี้มาสคอตที่ชนะเลิศจะถูกนำไปพัฒนาต่อยอดกลายเป็นมาสคอตประจำอาคารแสดงประเทศไทย (Thailand Pavilion) ในงาน World Expo 2020 Dubai ต่อไป”


          สำหรับรายชื่อผู้ชนะโครงการออกแบบมาสคอต “ดอกรัก” ทั้ง 4 รางวัล มีดังนี้


1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวภัทฐิดา ชาวนา
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายจีรวุฒิ อรุณรุ่งเลิศ
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายกิติธีรวัฒน์  ธีรวัตรกฤตายา
4. รางวัล Social’s Choice ได้แก่ นายอินทร์ ใบโพธิ์ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง