นร.ร.ร.หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดพูดสุนทรพจน์


          สพม.34 ขอแสดงความยินดี กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ ที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน การประกวดพูดสุนทรพจน์ และประกวดพูดฉับพลัน ผลปรากฏว่า น.ส.ผ่องใส กาวี ม.6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ รับถ้วยรางวัลจากพณฯนายกรัฐมนตรีและทุนการศึกษา จัดโดยสมาคมรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโครงการสิงห์แดงสัญจร ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2562 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง

ที่มา : เชียงใหม่นิวส์