ต้อนรับเด็กไทย คว้า 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และ 5 รางวัลพิเศษ Special Awards ในงาน IEYI 2018 ที่ประเทศอินเดีย

 

       นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด ผอ.กลุ่มโครงการพิเศษ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.ได้เป็นผู้แทนนำคณะนักเรียนไทยได้เปิดเผยว่าทางสพฐ. ได้ส่งคณะนักเรียนไทยเข้าร่วมจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ International Exhibition for Young Inventors 2018 (IEYI 2018) ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย จำนวน 9 ทีม รวม 15 คน ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้าเหรียญรางวัลจากการประกวดได้ครบทุกทีม จำนวน 2 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง และ 5 รางวัลพิเศษ Special Awards รวมทั้งสิ้น 12 รางวัล

       สำหรับรางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ ได้แก่

ผลงาน “ภาชนะไบโอมิวซิเลจคอมพาวด์” โดย นางสาวกาญจนา คมกล้า จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลงาน “แคปซูลข้าวสารดูดความชื้น” โดย นางสาวศิริมา ศรีเมฆ และนางสาวสุพิชญา แหลมผึ้ง จากโรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี

       รางวัลเหรียญเงิน 3 เหรียญ ได้แก่

ผลงาน “เครื่องปอกเปลือกเงาะ” โดย เด็กหญิงใบเตย สินนอก และเด็กหญิงวิววิภา แสนซื่อ จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 จังหวัดชัยภูมิ

ผลงาน “ถุงกระดาษดูดซับเอทิลีนและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้” โดย นางสาวณชา ไชยศิริ จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ผลงาน “อุปกรณ์ช่วยสอดแผ่น Detector ในผู้ป่วยฉุกเฉิน โดย นางสาวปัณณพร การกลจักร และนางสาวกนกภรณ์ ปรีชาธรรมรัช จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

       รางวัลเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ได้แก่
ผลงาน “อุปกรณ์ช่วยเทนมกระป๋องแบบเพิ่มแรงดัน” โดยนางสาวกัญยาณี จันทร์ชู และนางสาวมณีรัตน์ แก้วโคกหวาย จากโรงเรียนคลองแดนวิทยา จังหวัดสงขลา

ผลงาน “เนอสเซอรีอนุบาลโกงกางใบใหญ่” โดย นายกษิดิ์เดช สุขไกว จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นอกจากนี้ นักเรียนไทยยังได้รับรางวัลพิเศษ Special Awards จำนวน 5 รางวัลอีกด้วย ได้แก่

ผลงาน “เครื่องตรวจสุขภาพอัจฉริยะผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย” โดย นางสาวกานต์พิชชา อัศววินิจกุลชัย และนางสาวณัฐกุล เตชะพิพัฒน์ชัย จากโรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร

ผลงาน “อุปกรณ์ช่วยสอดแผ่น Detector ในผู้ป่วยฉุกเฉิน โดย นางสาวปัณณพร การกลจักร และนางสาวกนกภรณ์ ปรีชาธรรมรัช จากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

ผลงาน “Open Up” โดย นางสาวเข็มอัปสร รัชโน และนางสาวณัฐติยา กัลยาณ์ จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ผลงาน “เนอสเซอรีอนุบาลโกงกางใบใหญ่” โดย นายกษิดิ์เดช สุขไกว จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

และ Special Silver Award จากประเทศไต้หวัน ได้แก่ ผลงาน “เครื่องปอกเปลือกเงาะ” โดย เด็กหญิงใบเตย สินนอก และเด็กหญิงวิววิภา แสนซื่อ จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 19 จังหวัดชัยภูมิ

ที่มา:อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา