“ตรีนุช-หาน จื้อเฉียง” ร่วมเดินหน้าการศึกษาไทย-จีน

“ตรีนุช-หาน จื้อเฉียง” ร่วมเดินหน้าการศึกษาไทย-จีน

 width=

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย ได้เข้าพบตนเพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งหารือข้อราชการเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันด้านการศึกษา และแลกเปลี่ยนสถานการณ์การจัดการศึกษาในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของทั้ง 2 ประเทศ เมื่อเร็ว ๆ นี้

 width=

 width=

 width=

 width=

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยและจีน ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-จีน มาเป็นระยะ ในโอกาสนี้ได้มีการหารือในประเด็นการเรียนการสอนภาษาจีน การแลกเปลี่ยน และการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาการอาชีวศึกษา และการพัฒนาครูสอนภาษาจีน โดยมีแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน อาทิ การส่งครูสอนภาษาจีนมาสอนในประเทศไทย การพัฒนาครูไทยในการสอนภาษาจีนผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษา หรือ การฝึกอบรมออนไลน์ การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนอาชีวศึกษาได้เข้าฝึกงานในสถานประกอบการของจีน การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้เรียนภาษาจีน และ การเพิ่มช่องทางการฝีกอบรมครูจีนในประเทศไทย เป็นต้น

 width=

 width=

 width=

“ดิฉันได้ขอบคุณสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยในด้านการศึกษามาโดยตลอด และขอบคุณเอกอัครราชทูตจีนคนใหม่ ที่แสดงความสนใจเกี่ยวกับการยกระดับความร่วมมือให้ครอบคลุมการพัฒนาด้านอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาของทั้ง 2 ฝ่าย โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาการอาชีวศึกษา ซึ่งทางเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ก็ได้เน้นย้ำว่าจะประสานกับผู้ประกอบการจีนในประเทศไทย เพื่อพิจารณาแนวทางการรับนักศึกษาอาชีวศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

19/1/2565