ตกซ้ำชั้น

10 ตุลาคม 2556 – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงแนวคิดการทบทวนเรื่องของการตกซ้ำชั้นของนักเรียน
รมว.ศธ. กล่าวว่า ในปัจจุบันนักเรียนทุกคนได้เลื่อนชั้นโดยอัตโนมัติ เพราะเมื่อสอบตกวิชาใด ก็จะต้องไปซ่อมเสริมกับครู บางครั้งหากเป็นนักเรียนหญิงจะช่วยครูจัดดอกไม้ ส่วนนักเรียนชายช่วยทำความสะอาดห้องเรียน แล้วครูก็จะให้ผ่าน หรือบางครั้งมีผู้ปกครองมานั่งกดดันที่โรงเรียนเพื่อให้ลูกหลานผ่านการซ่อมเสริม ซึ่งสิ่งต่างๆ ที่หากทำกันอยู่ในกรณีเช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเด็ก เพราะเมื่อเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา จะอ่านหนังสือไม่ออก และส่งผลกระทบต่อระบบคุณภาพการศึกษาของประเทศ


อย่างไรก็ตาม แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไม่ได้หมายถึงสั่งให้ซ้ำชั้นเหมือนเดิม แต่ต้องคิดเงื่อนไขต่างๆ ประกอบกันใหม่ เช่น การติวเข้มจนกว่าจะผ่าน จึงให้เลื่อนไปเรียนชั้นต่อไป รวมทั้งควรมีการปรับระบบการซ่อมเสริม รวมทั้งระบบการทดสอบวัดผลที่เป็นมาตรฐานด้วย ย้ำว่าการไม่ให้นักเรียนตกซ้ำชั้น และปล่อยให้ผ่านกันหมดเป็นผลเสียอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องมีการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในการทบทวนแก้ไขระบบนี้กันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการที่เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ประเด็นนี้ก็ให้เด็กผ่านไม่ได้แล้ว ควรจะมีเงื่อนไขในการติวเข้มจนกว่าจะผ่านแล้วจึงจะให้เลื่อนไปเรียนชั้นต่อไป ไม่ใช่ปล่อยให้เลื่อนชั้นไปแล้วก็อ่านหนังสือไม่ออก


ส่วนที่หลายคนเป็นห่วงว่า หากไม่ให้เด็กจบ ให้ซ้ำชั้น จะทำให้เด็กเสียอนาคต เสียเวลาและทำใจไม่ได้นั้น ปัญหาคือ คนที่เป็นห่วงเหล่านี้ เหตุใดจึงทำใจได้ที่ปล่อยให้เด็กเรียนกันแบบไม่รู้เรื่อง จบ ป.6 แล้วยังอ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง ทำไมจึงจะปล่อยให้เด็กเสียอนาคตแบบนี้ จึงต้องยอมรับว่าการซ่อมเสริมที่ทำอย่างทุกวันนี้ไม่มีประสิทธิภาพ


นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การให้เด็กตกซ้ำชั้นต้องมองให้รอบด้าน เพราะปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หรือคุณภาพการเรียนการสอนมีหลายแนวทาง การให้เด็กคนหนึ่งตกซ้ำชั้น ต้องดูด้วยว่าเด็กคนนั้นเรียนอ่อนทุกวิชาหรือไม่ ยกตัวอย่างเด็กคนหนึ่งเรียนดีทุกวิชาแต่อ่อนวิชาภาษาอังกฤษ หากสอบตกภาษาอังกฤษแต่ต้องตกซ้ำชั้นเหมาะสมหรือไม่ ทั้งนี้อาจมีแนวทางให้ตกซ้ำรายวิชา หรือพิจารณาที่เกรดเฉลี่ยหากไม่ได้มาตรฐานที่กำหนดถึงตกซ้ำชั้น ปัจจุบันเราจัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ก็ควรจะต้องคิดหาวิธีการเพื่อมาพัฒนาช่วยเหลือเด็ก เพราะปัญหาการตกหรือไม่ตกซ้ำชั้น ไม่ใช่เรื่องสำคัญเท่ากับเรามีวิธีการใดที่จะช่วยแก้ไขจุดอ่อนของเด็ก อย่างไรก็ตาม รมว.ศึกษาธิการ ไม่ได้กำหนดเป็นนโยบายที่จะต้องให้เด็กตกซ้ำชั้นได้ เพียงให้ไปทบทวนระบบและกระบวนการวัดผลประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนใหม่ โดยต้องรับฟังความคิดเห็นและดูข้อดีข้อเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
11/10/2556