"ช่างฝีมือปัญจวิทยา"คว้าชัยรถประหยัดเชื้อเพลิงฮอนด้า

          “วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา” ทำสถิติสูงสุดรถประหยัดเชื้อเพลิง 2,912.041 กม./ลิตร ความเร็วเฉลี่ย 30.002 กม./ชม. ได้แชมป์ Honda Eco Mileage challenge ครั้งที่ 20 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          วันนี้(16พ.ย.)ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษุา (สอศ.)ร่วมกับ บ.เอ.พี. ฮอนด้า จุดพลังฝัน Honda Eco Mileage challenge ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสายอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได้แสดงความสามารถในการออกแบบและประดิษฐ์ยานพาหนะที่ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากที่สุด โดยจัดแข่งขันที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย. ซึ่งผลการแข่งขัน ปรากฎว่า  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ทำสถิติค่าประหยัดน้ำมันสูงสุด 2,912.041 กม./ลิตร ความเร็วเฉลี่ย 30.002 กม./ชม. ซึ่งจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเข้าร่วมแสดงผลงานและทัศนศึกษาในการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปลายปี 2561 โดยมีทีมวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง มีสถิติสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ทำค่าสถิติประหยัดน้ำมันได้ 2,768.532 กม./ลิตร ความเร็วเฉลี่ย 34.324 กม./ชม. ซึ่งจะได้ เข้าร่วมแสดงผลงาน และทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่นด้วย         

          สำหรับผลการแข่งขันในแต่ละประเภท มีดังต่อไปนี้

          ประเภทรถประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา  ได้แก่ อันดับ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา ลำลูกกา ทำสถิติค่าประหยัดน้ำมันสูงสุด 2,912.041 กม./ลิตร  อันดับ 2 วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน จ.สกลนคร ทำค่าสถิติประหยัดน้ำมันได้ 1,475.137 กม./ลิตร อันดับ 3 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก ทำค่าสถิติประหยัดน้ำมันได้ 1,108.79 กม./ลิตร 

          ประเภทรถประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา ได้แก่  อันดับ1 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  ทำค่าสถิติประหยัดน้ำมัน 2,768.532 กม./ลิตร  อันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ทำค่าสถิติประหยัดน้ำมัน 1,029.217 กม./ลิตร  อันดับ 3 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ทำค่าสถิติประหยัดน้ำมัน 730.376 กม./ลิตร

          ประเภทรถประดิษฐ์ระดับประชาชนทั่วไป ได้แก่ อันดับ1 ร้านซ้งบริการ จ.นครปฐม ทำค่าสถิติประหยัดน้ำมัน 1,097.050 กม./ลิตร  อันดับ 2 MPI จ. ปทุมธานี ทำค่าสถิติประหยัดน้ำมัน 777.104 กม./ลิตร  อันดับ 3 ชมรมศิษย์เก่าช่างยนต์ เทศบาล 4 (เพาะชำ) จ.นครราชสีมา ทำค่าสถิติประหยัดน้ำมัน 765.196 กม./ลิตร 

          ประเภทรถตลาด ได้แก่ อันดับ 1 วิทยาลัยการอาชีพเถิน จ.ลำปาง ทำค่าสถิติประหยัดน้ำมัน 204.760 กม./ลิตร  อันดับ2 วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ทำค่าสถิติประหยัดน้ำมัน 204.760 กม./ลิตร  อันดับ3 ทีม วิทยาลัยเทคโนโลยี ไออาร์พีซี จ.ระยอง ทำค่าสถิติประหยัดน้ำมัน 202.458 กม./ลิตร

          ประเภทสวยงาม ได้แก่ อันดับ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ ปากคาด จ.บึงกาฬ  อันดับ2 วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก  อันดับ3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล. และรางวัลประเภทพัฒนาการทีมยอดเยี่ยม ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/610538