ช่วยเหลือ รร.ถูกน้ำท่วม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ มอบเงินช่วยเหลือและฟื้นฟูโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดอุบลราชธานีที่ประสบอุทกภัย จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาราม, โรงเรียนวัดท่ากกแห่วิทยาราม, โรงเรียนวัดนาเยียวิทยา, โรงเรียนวัดคูเดื่อวิทยาคม, โรงเรียนอนุบาลเปรมชนก และโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก พร้อมให้กำลังใจคณะครูและผู้บริหารในการทำงานและดูแลเด็ก ๆ ในพื้นที่นี้ ให้มีความปลอดภัย มีสุขอนามัยดี และขอให้เฝ้าระวังการเกิดโรคต่าง ๆ ที่มักจะมาพร้อมกับน้ำท่วมด้วย

นอกจากนี้ ได้แสดงความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ทั้งนักศึกษาและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งได้มาสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนจากอุทกภัย ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปฝึกงานตามแผนการเรียน และอาจจะต้องหยุดเรียนชั่วคราว (ดรอป) เนื่องจากความไม่สะดวกในการเดินทางและต้องนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นก่อน ทั้งนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

โดย รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่าในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะพยายามหาช่องทางช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อให้นักศึกษาของทั้งสองสถาบันการศึกษา ประมาณกว่า 150 คน ได้ไปฝึกงานตามระยะเวลาที่กำหนด และจบการศึกษาตามแผนการเรียน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายและไม่ต้องการให้ดรอปเรียน ซึ่งอาจจะเสียโอกาสในการมีงานทำในสถานประกอบการได้

“ขอฝากไปยังประชาชนชาวอุบลราชธานี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมใหญ่ครั้งนี้ ว่า รัฐบาล นำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีทุกคน มีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนเป็นอย่างดี โดยจะรวบรวมปัญหาในวันนี้ นำไปหารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขให้ครบถ้วนในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุดต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
26/9/2562