ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ศึกษาธิการนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปล่อยคาราวาน “ศูนย์เสมาร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย กระทรวงศึกษาธิการ” เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอกรมว.ศธ.กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีศักยภาพหลายอย่าง จึงต้องการให้แต่ละหน่วยงานได้ใช้ศักยภาพเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างเต็มที่ ซึ่งการที่ ศธ.ได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนั้น ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ในขณะที่สถานศึกษาของ ศธ.ไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค ได้มีโครงการช่วยเหลือประชาชนตามโครงการ Fix it Center ที่ช่วยซ่อมแซม ซ่อมสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุด นอกจากนี้ ได้ช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของ ผู้คน ทั้งก่อนเกิดอุทกภัยและในระหว่างที่เกิดอุทกภัย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่มีส่วนช่วยเหลือและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน


นอกจากนั้น กศน.ก็มีหน่วยงานและบุคลากรที่มีศักยภาพ และสามารถช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี จึงต้องการให้หน่วยงานต่างๆ ได้สนธิกำลังทำงานร่วมกัน


ปัญหาน้ำท่วมที่ได้ท่วมมาระยะหนึ่งแล้ว และบางพื้นที่อาจจะท่วมต่อเนื่องไปอีกเป็นเดือน ซึ่งมีสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากที่ถูกน้ำท่วมในช่วงปิดเทอม และเมื่อเปิดเทอมแล้ว หากสถานศึกษาแห่งใดที่ต้องปิดเพราะน้ำยังท่วมขังอยู่ ก็ฝากให้ผู้อำนวยการโรงเรียนช่วยดูแลนักเรียนได้มีโอกาสเรียนซ่อมเสริมในภายหลัง เพื่อไม่ให้เด็กเสียโอกาสในการศึกษา และขอขอบคุณภาคเอกชนทุกแห่ง ที่มีความสามารถและกรุณาเข้ามาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย


ภายหลังพิธีเปิด รมว.ศธ.และคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพบผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ ที่ รร.วัดนกกระจาบ อ.บางบาล รวมทั้งลงเรือไปพบผู้ปกครองนักเรียนที่ติดค้างภายในบ้านเรือน และลงเรือไปวัดไผ่ล้อม เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ ศธ.


รมว.ศธ.กล่าวว่า ได้รับรายงานว่ามีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจำนวน 64 โรง จากโรงเรียนทั้งหมด 183 โรง ซึ่งเป็นจำนวนมากพอสมควร โดยการท่วมเป็นลักษณะน้ำล้นจากแม่น้ำและลำคลองเข้าท่วมพื้นที่ต่างๆ เป็นเวลากว่า 2 สัปดาห์แล้ว


การเดินทางมาครั้งนี้ ศธ.ได้ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสาธารณสุข และหน่วยงานสังกัด ศธ. อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักลูกเสือยุวกาชาดและกิจการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์ร่วมใจเคลื่อนที่ เพื่อเป็นหน่วยบริการ บรรเทาปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม ซึ่งก็จะใช้วิธีขอความร่วมมือร่วมใจจากหลายๆ ฝ่ายเช่นนี้ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมหรือพื้นที่ที่น้ำท่วมนานๆ เช่น ภาคเหนือ ภาคใต้ ที่จะมีน้ำท่วมหลังภาคกลางต่อไป


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
10/10/2556