ชาวนาสุรินทร์-บุรีรัมย์ บริจาคข้าวโรงทานสนามหลวง ถวาย “พ่อหลวง"

น้ำใจหลั่งไหล!
ชาวนาสุรินทร์-บุรีรัมย์ บริจาคข้าวโรงทานสนามหลวง ถวาย “พ่อหลวง”น้ำใจหลั่งไหล! ชาวนาสุรินทร์-บุรีรัมย์ บริจาคข้าวโรงทานสนามหลวง ถวาย “พ่อหลวง”

       
       นายบวร และนางสำรวย โสพิลา สามีภรรยาชาวบ้านตะโนน หมู่ที่ 5 
ตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
ได้บริจาคข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียว ให้โรงทานท้องสนามหลวง
กรุงเทพฯ นำไปประกอบอาหารเลี้ยงประชาชนที่เดินทางจากทั่วประเทศ
มากราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
       
       โดยชาวบ้านตำบลแจนแวน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแจนแวน
ทหารกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 23 มณฑลทหารบกที่ 25 จังหวัดสุรินทร์
200 คนได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวหอมมะลิ กข 105 และข้าวเหนียว จำนวน 9 ไร่
ของนายบวร และนางสำรวย โสพิลา สองสามีภรรยาดังกล่าว
ได้ข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวรวมกว่า 4 ตัน
       
       นอกจากนี้ยังมีประชาชนในบ้านตะโนน ต.แจนแวน จำนวน 9 คน
ได้ร่วมบริจาคข้าวเปลือกทั้ง ข้าวเปลือก หอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวอีกกว่า
1 ตัน รวมข้าวเปลือกที่เกี่ยวได้ประมาณ 5 ตัน
หลังจากเก็บเกี่ยวและตากแดดให้แห้งแล้ว เจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 25
จังหวัดสุรินทร์จะได้สีเป็นข้าวสารบรรจุถุง
นำส่งไปยังโรงทานท้องสนามหลวงเพื่อนำไปหุงเลี้ยงประชาชนที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ
เพื่อกราบพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อไป       

       ขณะที่ จ.บุรีรัมย์ พ.อ.ทินกร ประสีระเตสัง รองเสนาธิการ
มณฑลทหารบกที่ 26 ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก พร้อมด้วย
น.ส.เพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอพลับพลาชัย และนายมานพ จูประโคน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ร่วมกันทำพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกข้าวสารหอมมะลิจำนวน4 ตัน หรือ 4,000
กิโลกรัม ที่พระสงฆ์ ผู้นำชุมชน และชาวนาจาก 15
หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโคกขมิ้น รวมบริจาคเป็นข้าวเปลือกให้กับทาง อบต.นำไปสีแปรสภาพเป็นข้าวสาร
ภายใต้โครงการ “รวมพลังแห่งความภักดีรำลึกในหลวง รัชกาลที่ ๙”
       
       ทั้งนี้
เพื่อนำข้าวสารจำนวนดังกล่าวไปส่งมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก
เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย, มูลนิธิทูบีนัมเบอร์วัน
แจกจ่ายเป็นข้าวสารให้กับผู้เดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
และมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช สำหรับตั้งโรงทาน ณ ท้องสนามหลวง
ประกอบอาหารเลี้ยงพสกนิกรที่เดินทางมาถวายบังคมพระบรมศพในหลวงด้วย
       
       โดยก่อนปล่อยขบวนรถบรรทุกข้าวสารออกจาก อบต.โคกขมิ้น
ไปยังท้องสนามหลวง ทั้งข้าราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน
ยังได้พร้อมใจกันประกอบพิธีถวายอาลัย
และเปล่งเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์อย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี
แด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วย
       
       น.ส.เพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอพลับพลาชัย กล่าวว่า
โครงการรวมพลังแห่งความภักดีรำลึกในหลวง รัชกาลที่ ๙ ที่ทาง อบต.ได้จัดขึ้นในครั้งนี้
เพื่อเป็นการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำหรับข้าวสารจำนวนดังกล่าวได้รับบริจาคทั้งจากพระสงฆ์ ผู้นำชุมชน
และชาวนาในพื้นที่
เพื่อนำไปมอบให้กับโรงทานท้องสนามหลวงได้ประกอบอาหารเลี้ยงพสกนิกรจากทั่วประเทศ
ที่เดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ ๙ ณ
พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

 


น้ำใจหลั่งไหล! ชาวนาสุรินทร์-บุรีรัมย์ บริจาคข้าวโรงทานสนามหลวง ถวาย “พ่อหลวง”

นายบวร และ นางสำรวย โสพิลา สองสามีภรรยา บริจาคข้าว 9 ไร่
ให้โรงทานท้องสนามหลวง ถวาย “พ่อหลวง”

       


น้ำใจหลั่งไหล! ชาวนาสุรินทร์-บุรีรัมย์ บริจาคข้าวโรงทานสนามหลวง ถวาย “พ่อหลวง”

          


น้ำใจหลั่งไหล! ชาวนาสุรินทร์-บุรีรัมย์ บริจาคข้าวโรงทานสนามหลวง ถวาย “พ่อหลวง”

       


น้ำใจหลั่งไหล! ชาวนาสุรินทร์-บุรีรัมย์ บริจาคข้าวโรงทานสนามหลวง ถวาย “พ่อหลวง”


     

พิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกข้าวสารหอมมะลิ 4 ตัน
ที่พระสงฆ์และชาวนา 15   หมู่บ้าน ต.โคกขมิ้น อ.พลับพลาชัย
จ.บุรีรัมย์ 
บริจาคภายใต้โครงการ      “รวมพลังแห่งความภักดีรำลึกในหลวง
รัชกาลที่ ๙”

         

 


น้ำใจหลั่งไหล! ชาวนาสุรินทร์-บุรีรัมย์ บริจาคข้าวโรงทานสนามหลวง ถวาย “พ่อหลวง”

       
 

 http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9590000116551