ชายแดนภาคใต้

ศึกษาธิการ – จากเหตุการณ์ที่นางสาวสุธิดา ตั้งใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ถูกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลอบทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตลงเมื่อคืนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมานั้น ในการนี้ พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในหนังสือถึงผู้ปกครองของนางสาวสุธิดา ตั้งใจ เพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการพร้อมจะให้การเยียวยาต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่

 พร้อมทั้งยังได้ ลงนามในหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อให้ความช่วยเหลือและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งช่วยประสานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษาและคณาจารย์อย่างใกล้ชิดด้วย