ชะลอขึ้นค่าเรียนกวดวิชา

ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชารมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2558 ได้อนุมัติหลักการเกี่ยวกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการโรงเรียนเอกชนและปรับปรุงการจัดเก็บภาษีโรงเรียนกวดวิชา ซึ่งทำให้หลายฝ่ายมีความกังวลว่า มาตรการภาษีในครั้งนี้อาจส่งผลให้มีการขึ้นค่าเรียนของโรงเรียนกวดวิชา


ที่ประชุมจึงมีความเห็นให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนกวดวิชาให้ชะลอการขึ้นค่าเรียนไว้ก่อนเป็นเวลา 1 ปี  เพื่อลดความกังวลและไม่ต้องการให้กระทบกระเทือนถึงผู้ปกครองที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม


นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวว่า ขณะนี้ สช.เตรียมส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนกวดวิชาทั่วประเทศ เพื่อชะลอการขึ้นค่าเล่าเรียนออกไปก่อน ย้ำว่าการขึ้นค่าเล่าเรียนจะต้องเป็นไปตามเพดานที่ สช.กำหนด ซึ่งยังคงยึดตามหลักเกณฑ์เดิมคือ โรงเรียนกวดวิชาจะมีกำไรหลังหักต้นทุนได้ประมาณร้อยละ 20 และจะต้องจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพด้วย


นอกจากนี้ ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการตรวจสอบโรงเรียนกวดวิชาอย่างรอบคอบก่อนที่จะส่งบุตรหลานเข้าเรียน โดยดูได้จากสถานที่ตั้ง การปิดประกาศใบอนุญาตที่ระบุวิธีการจัดการเรียนการสอนพร้อมทั้งระบุค่าเรียนไว้อย่างชัดเจน


หากพบเห็นโรงเรียนใดขึ้นค่าใช้จ่ายหรือไม่ได้จัดการเรียนการสอนตามที่ประกาศไว้ เช่น นำเทคโนโลยีและสิ่งต่างๆ มาใช้เพื่อเป็นการประหยัด แต่ไม่ลดราคาค่าเรียน ขอให้แจ้งมายัง สช. เพื่อจะได้เข้าไปตรวจสอบต่อไป


และหากพบว่ามีการเปิดโรงเรียนกวดวิชาโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดทางกฎหมาย มีโทษทั้งจำและปรับ รวมทั้งมีความผิดฐานเอาเปรียบผู้บริโภคด้วย


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
19/3/2558