จิตอาสาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทย


          เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วย​คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ผู้บริหารศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หน่วยงายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมงาน ณ บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.