งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69


          วันที่ 21 ธันวาคม 2562 นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เลขานุการ รมว.ศธ.) เป็นประธานในพิธีเปิด “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย” โดยมี นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวต้อนรับ และนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวรายงาน พร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู นักเรียน และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย          นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการ รมว.ศธ. ได้กล่าวถึงการจัดงานวันนี้ว่า ตนขอชื่นชมคณะกรรมการจัดงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา ผ่านการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดที่ตัวเองมี รวมถึงทักษะด้านต่างๆ นำมาสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพอย่างยิ่งให้เกิดขึ้นในวงการศึกษา และมีการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง          ทางด้าน นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ” ในปีนี้ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดสุโขทัย ภายใต้คำขวัญ “วิชาการก้าวนำ หัตถกรรมก้าวหน้า เด็กเหนือพัฒนา ภูมิปัญญาสู่สากล” โดยมีสนามแข่งขันในทุกอำเภอของจังหวัดสุโขทัยทั้ง 9 อำเภอ อาทิ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย และสถานศึกษาในสังกัดในจังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าแข่งขันและร่วมงานจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมกว่า 120,000 คน


          “การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในทุกด้าน เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ตามความถนัดความสนใจ และสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่อาชีพและความเป็นเลิศได้ต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าวที่มา : สพฐ.