งานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2559

ทีมเซาะกราวโรบอท วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ซิวแชมป์หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2559

ดร.มงคลชัย สมอุดร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าผลการประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ในงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2559 มีดังนี้ การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา หรือ เอบียู โรบอท คอนเทสต์ (ABU : Asia-Pacific Robot contest) รางวัลชนะเลิศ ทีมเซาะกราวโรบอท วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมมะพร้าวอ่อน วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา อันดับ 2 ทีม 1000 NA วิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม และอันดับ 3 ทีมบ้านช้าง วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย (Rescue Robot) รางวัลชนะเลิศ ทีมเห็ดโคน กิโลฯละ2500วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมงาช้างดำ_บอท วิทยาลัยเทคนิคน่าน อันดับ 2 ทีมSTORM_BOT วิทยาลัยเทคนิคน่าย และอันดับ 3 ทีมเซราะกราวโรบอท วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม (Industrial Arm Robot) รางวัลชนะเลิศ ทีมลาวาศิษย์วัดกลาง วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม Blue Team. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อันดับ 2 ทีมOrange Team วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี และอันดับ 3 ทีม มีน พี่กับน้อง 2558 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี และการประกวดหุ่นยนต์มือกลแขนกลเพื่อคนพิการ (Arm – hand Robot) รางวัลชนะเลิศ ทีมเขาไม้แก้ว โรบอท วิทยาลัยการอาชีพแกลง รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม SBR Hand Robot วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง อันดับ 2 ทีมSBR Unity 2016 วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง. และอันดับ 3 ทีม ARM แกลง วิทยาลัยการอาชีพแกลง ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันแต่ละประเภท จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา และรางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา โดยศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต เป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษา และสถานที่แข่งขัน

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา กล่าวต่อว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2559 (R-Cheewa Robot contest 2016) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี นั้น เป็นโครงการที่สำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาหุ่นยนต์ให้สามารถใช้งานได้จริง ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ และด้านการกู้ภัย ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ นำทักษะความรู้จากการเรียนสู่การปฏิบัติ และสร้างความรักความสามัคคี โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ให้การสนับสนุนการประดิษฐ์ คิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่อง

กลุ่มประชาสัมพันธ์

24 มีนาคม 2559