คำขวัญวันเด็กปี 2558

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต”


ภาพจากสำนักนายกรัฐมนตรี

บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
Published 3
/12/2557