ความร่วมมืออาชีวศึกษา

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ – นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับ ดร. นีลส์ ชมิด (H.E. Dr. Nils Schmid) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงินและเศรษฐกิจแห่งรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก (Baden-Württemberg) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และคณะ เพื่อหารือความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษา โดยมี ดร.กิตติ ลิ่มสกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  นายพงษ์ศักดิ์ จักษุเวช ประธานหอการค้าเยอรมัน-ไทย  และ รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เข้าร่วมหารือ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

รมว.ศธ. กล่าวถึงความต้องการที่จะให้ประเทศไทยและเยอรมนีร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทย ซึ่งจะเน้นที่คุณภาพของผู้จบการศึกษามากกว่าจำนวนผู้จบการศึกษา และให้ดำเนินการร่วมกันตลอดกระบวนการ ประเทศไทยจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาการอาชีวศึกษาจากประเทศที่ประสบความสำเร็จในด้านดังกล่าว และนำมาปรับใช้กับสถานศึกษาที่ถูกคัดเลือก จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งในการต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากเยอรมนีเข้ามาช่วยพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทย รวมถึงการจัดเตรียมทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาไทยไปศึกษาต่อที่เยอรมนี นอกจากนี้ ต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น การปฏิรูปหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน และทำให้เป็นมาตรฐาน

จากการที่ ศธ.มีนโยบายเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษากับสามัญศึกษาของไทยให้เป็น 51 : 49 ดังนั้นเรื่องที่ต้องดำเนินการต่อไปนอกเหนือจากงานบริหารจัดการ คือ การประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบถึงข้อดีของการเรียนอาชีวศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีงานทำและมีรายได้สูง

ดร. นีลส์ ชมิด กล่าวแสดงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับ ศธ.ไทยในการแบ่งปันประสบการณ์และส่งผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทย ตามที่รัฐบาลไทยกำลังผลักดันให้มีการฝึกอบรมผู้เรียนอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ทั้งนี้จะต้องหาวิธีการดำเนินการที่เหมาะสมในการพัฒนาการอาชีวศึกษาของไทย และเพื่อเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสองประเทศ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าของกิจการเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เจ้าของกิจการทราบถึงข้อดีของการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นผลประโยชน์ที่ดีในระยะยาวต่อกิจการ

จากนั้น รมว.ศธ.ได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคนิคศึกษาและการฝึกอบรม ระหว่าง ศธ. กับกระทรวงการศึกษา เยาวชน และกีฬาแห่งรัฐบาเดิน-เวือร์ทเทมแบร์ก ของเยอรมนี โดยมี ปลัด ศธ.เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และ Mr. Hartmut Mattes รองผู้อำนวยการกองการอาชีวศึกษา กระทรวงการศึกษา เยาวชน และกีฬาแห่งรัฐบาเดิน เวือร์ทเทมแบร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นผู้ลงนามฝ่ายเยอรมนี

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
29/4/2557