ครูโอ๊ะ เผย “ครูเด็กเร่รอน -เด็กพิการ" ได้เฮ! หลัง กศน. เปิดรับสมัครพนักงานราชการหลายอัตรา ปลื้มนำเสียงสะท้อนทั่วไทยผลักดันสร้างความมั่นคงแก่ชาว กศน.จนสำเร็จ ย้ำ ปฏิบัติตามมาตรการเคร่งครัดสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 ต่อเนื่อง

ภารกิจ รมช.ศธ 2 03 มิถุนายน 2564
เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าการผลักดันความมั่นคงให้กับครูผู้สอนคนพิการและครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส (เร่ร่อน) ให้เป็นพนักงานราชการ จำนวนกว่า 60 อัตรา ซึ่งเปิดรับสมัครไปเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ว่า ต้องยอมรับว่าความสำเร็จของนโยบาย กศน. WOW ด้าน Good Teacher ซึ่งเป็นหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 6 ด้าน (หรือ 6D) เป็นนโยบายที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการลงพื้นที่ติดตามการทำงานและรับฟังเสียงสะท้อน ข้อเรียกร้อง และสภาพปัญหาจริง ๆ ของหน่วยงานในกำกับดูแลของครูโอ๊ะ ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้ง สำนักงาน กศน. สช. และ สลช. นำมาสู่การแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนและขับเคลื่อนตามเป้าหมายที่วางไว้
“หลังจากลงพื้นที่ไปเห็นสภาพปัญหาของ ครู กศน. ที่ต้องทำงานในสภาพที่ยากลำบาก ทำงานบนความขาดแคลน หนำซ้ำครูบางคนยังเป็นเพียงอัตราจ้างที่ไม่มีความมั่นคงในอาชีพ จึงได้ผลักดันความมั่นคงในอาชีพของชาว กศน. ตามนโยบาย กศน.WOW “Good Teacher” ซึ่งสามารถดำเนินการให้มีจัดสรรอัตราข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด กศน. และเปิดสอบบรรจุข้าราชการครู กศน.จนสำเร็จเป็นครั้งแรก รวม 1,381 อัตรา เป็นที่เรียบร้อย
จากนั้นในปี 2564 ก็ยังคงผลักดันในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.ได้เปิดรับสมัครเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ และครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส (เร่ร่อน) ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. แทนตำแหน่งว่างจากการผู้ที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการครูผู้ช่วย กศน. รวมจำนวน 60 อัตรา ถือเป็นโอกาสอันดีของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคนพิการ และครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส (เร่ร่อน) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. อยู่แล้ว ที่จะได้มีความมั่นคงในอาชีพ โดยอัตราดังกล่าวแบ่งเป็น ครูเด็กพิการ 51 อัตรา และครูเด็กเร่รอน 9 อัตรา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงราย นครปฐม นครราชสีมา น่าน ปทุมธานี ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พัทลุง เพชรบุรี เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด ลำปาง สงขลา สระแก้ว สุพรรณบุรี หนองคาย อ่างทอง อุบลราชธานี เป็นต้น
นี่ถือเป็นอีกความสำเร็จในการสร้างความมั่นคงให้กับชาว กศน. โดยครูโอ๊ะยืนยันที่จะพยายามผลักดันให้ได้เปิดสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูและพนักงานราชการ ที่ยังประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ สำหรับกลุ่มคนที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษในทุกช่วงวัยต่อไป ขอเป็นกำลังใจให้กับครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ทุกคน และขอให้ทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อที่เราจะข้ามผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปด้วยกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
จันทนา เชียงทอง, นวรัตน์ รามสูต: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน, สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
3/6/2564
>