ครูโอ๊ะ หนุน “ผู้บริหารสถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชน ตาดีกา ” จังหวัดยะลา ร่วมมือร่วมใจ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของ กศน.จังหวัดยะลา ในโรงเรียนปอเนาะ ตาดีกา และรับฟังเสียงสะท้อนเพื่อพัฒนาสู่นโยบาย

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่พบปะผู้บริหารสถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชน และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดยะลาพร้อมตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของ กศน.จังหวัดยะลา ในโรงเรียนปอเนาะ ตาดีกา ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช. และมี นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ ศึกษาธิการภาค 7 นายอาซิ เจ๊ะเต๊ะ รองประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา นายพิทยา เพชรรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา นายวิทยาศิลป์ สะอา ผอ.สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผอ.สำนักงาน กศน.จ.ยะลา ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ครูโอ๊ะมีนโยบายการส่งเสริมสนับสนุน กศน.โดยจะมุ่งเน้นไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ในส่วนของการจัดการศึกษาแบบปกติก็มีดำเนินการจัดการศึกษาตามเดิม ส่วนการเรียนการสอนของ กศน.ในปอเนาะ ตาดีกา ก็ขอชื่นชม เนื่องจากในการลงพื้นที่ครั้งนี้ทำให้ได้เห็นถึงการพัฒนาโดยได้มีการฉายภาพให้เห็นถึงการประสบความสำเร็จในเรื่องการจัดอาชีพ เพื่อทำให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้เสริมระหว่างเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่เยาวชนที่ได้เรียน มีความกระตือรือร้นและสนใจที่จะเรียนเพิ่มมากขึ้น และ กศน.มีบทบาทที่สำคัญในการเข้าไปขับเคลื่อนการสอนอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างของโรงเรียนปอเนาะ ตาดีกา ในแต่ละพื้นที่
 width= width= width= width= width= width=
ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ก็ได้มีการรวบรวมข้อเสนอแนะและเสียงสะท้อนต่างๆไปหลายเรื่อง ซึ่งครูโอ๊ะจะนำกลับไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและผู้เรียน ทั้งยังได้เน้นย้ำให้มีการผลักดันและมุ่งเน้นในเรื่องการยกระดับทางการศึกษาให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จ.ยะลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส ได้ไปต่อยอดสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังจะมีการส่งเสริมอาชีพพิเศษในสายวิทย์ -คณิต ที่จะไปเป็นแพทย์ พยาบาล วิศวะ โดยจะมีการส่งเสริมทั้งในเรื่องของการพัฒนาประสิทธิภาพของครูและนักเรียน ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
 width= width= width=
“อยากเน้นย้ำถึงเรื่องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้ร่วมมือร่วมใจกันฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญขณะนี้วัคซีนฝาส้ม ที่เหมาะสำหรับเด็กอายุระหว่าง 5-11 ปี ได้มีถึงไทยแล้ว จึงอยากขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ปกครองอนุญาตให้บุตรหลาน เด็ก และเยาวชน ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อโรงเรียนจะได้กลับมาเปิดเรียนได้ไวๆ และลูกหลานจะได้กลับมาเรียนในโรงเรียนตามปกติ เพื่อสร้างความสุขความอบอุ่นให้กับทุกครอบครัว ส่วนเด็กโตรัฐบาลก็มีการจัดสรรวัคซีนมาให้พร้อมอยู่เสมอจึงขอเชิญชวนทุกคนฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น
 width= width= width= width= width= width=
ครูโอ๊ะขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้กับ ผู้บริหารสถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดยะลา กศน.จังหวัดยะลา ในโรงเรียนปอเนาะ ตาดีกา ที่ร่วมกันจัดการศึกษาให้กับลูกหลานของเราให้ได้รับการศึกษาที่ดี และขอส่งความปรารถนาดีไปยังบุคลากรทางการศึกษาและน้องๆนักเรียนทุกคน ขอสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน ”รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
31/1/2565