“ครูโอ๊ะ-สุชาดา” ลุยเยี่ยม ศูนย์แนะแนวฯ นำร่อง จ.อุบลฯ ยก ครู กศน.เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุ เหตุ นักศึกษาและชุมชน มีความศรัทธา-เชื่อมั่น ย้ำ ผู้สูงอายุ คือ ผู้ทรงคุณค่า เป็นนักสร้างและให้โอกาสกับลูกหลาน

ภารกิจ รมช.ศธ 2 17 ตุลาคม 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์แนะแนวในรูปแบบ Learning and Mind Care System โดยมี นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม พ.ต.ท.วัฒนา โคลงชัย รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเดชอุดม นายวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม นางฉิมพลีรดา ทองมี ผอ.กศน.อำเภอนาจะหลวย นางปราณี ผลาพรม ผอ.กศน.อำเภอนำ้ยืน นางพรพรรณ อาธิเวธ ผอ.กศน.อำเภอนำ้ขุ่น นางสาวฉันทลักษณ์ ศรีผา ผอ.กศน.อำเภอทุ่งศรีอุดม นายอรุณ บุญเจือ ประธานกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเดชอุดม เจ้าหน้าที่ บุคลากร นักเรียน และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ ณ กศน.อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเร็วๆ นี้
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ครูโอ๊ะรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์แนะแนวในรูปแบบ Learning and Mind Care System ของ กศน.อำเภอเดชอุดมในวันนี้ ทุกครั้งที่มาจังหวัดอุบลราชธานีจะมีความสุขเสมอ เพราะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่น ขอชื่นชมผู้บริหาร กศน.ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู กศน.ที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติ ลงสู่พื้นที่จนเกิดผลดีต่อพี่น้องประชาชน ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทั้งในเรื่องการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ซึ่งจะเห็นได้ว่าครูที่ผ่านการอบรมได้ร่วมกันออกแบบการจัดกิจกรรมรำกระบอง แบบชีวจิต ซึ่งช่วยในเรื่องการสร้างความแข็งแกร่งและยืดหยุ่นกล้ามเนื้อให้กับผู้สูงอายุ ช่วยให้แขนขาเคลื่อนไหวคล่องขึ้น นอกจากส่งเสริมการออกกำลังกายแล้ว ยังช่วยส่งเสริมอาชีพให้ผู้สูงอายุ ทั้งการทำเหรียญโปรยทาน สานตระกร้า ทำบายศรี ซึ่งเมื่อผู้สูงอายุได้มารวมกลุ่มกันทำกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่เหงา มีงานทำ และที่สำคัญช่วยชะลอความเสื่อมของกาย จิต และสมอง
ส่วนการดำเนินงานของศูนย์แนะแนวในรูปแบบ Learning and Mind Care System สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ได้คัดเลือก กศน.อำเภอเดชอุดม เป็นสถานศึกษานำร่องในการพัฒนาศูนย์ให้บริการคำปรึกษาและการแนะแนว โดยมีครู กศน.อำเภอเดชอุดม ทำหน้าที่เป็นครูแนะแนว ซึ่งได้ผ่านการอบรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการแนะแนวและการให้คำปรึกษาสำหรับศูนย์ให้คำปรึกษา กศน.ในรูปแบบ Learning and Mind Care System เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และแนะแนว นักศึกษา กศน.เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างพลังความรู้ ความคิดในเชิงบวก และสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนนำไปใช้ต่อยอดด้านการเรียนรู้และการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน เป็นการเสริมสร้างพลังบวกให้กับนักศึกษา ให้เป็นผู้พร้อมทั้งความรู้และเป็นคนดีสามารถปรับตัวให้อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุข
“ครูโอ๊ะในนามตัวแทนของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณและชื่นชม ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จากหัวใจของครูโอ๊ะ โดยเฉพาะแกนนำ กศน. ครูกศน.ที่ถือเป็นคนพันธุ์พิเศษ มีความสามารถในการเข้าถึงจิตใจของคนในชุมชน สามารถสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับคนในชุมชน ทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งถือเป็นผู้ที่ทรงคุณค่า เป็นผู้มีประสบการณ์ ทั้งยังเป็นผู้สร้างและผู้ให้โอกาสกับลูกหลานอย่างพวกเราทุกคน หากไม่มีผู้สูงอายุก็คงไม่มีเราในวันนี้ ดังนั้นการป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุมีสภาพกายและสมองที่ดี เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราทุกคนต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและจริงใจ ที่สำคัญครูโอ๊ะเป็นคนของประชาชน มีหน้าที่รับใช้ประชาชน หากนักศึกษา ประชาชน อยากสะท้อนควาความคิดเห็น ที่จะร่วมกันสร้างสิ่งดีงามให้กับการศึกษา สามารถแสดงความคิดเห็นได้ ที่ “เฟสบุ๊ก เพจ พี่โอ๊ะ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์” เพราะทุกเสียงสะท้อนของพวกเราเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาบ้านเมืองและประเทศของเรา ทั้งนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไปด้วยกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
17/10/2564