ครูโอ๊ะ มอบ ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 208 คน จาก “รร.หทัยชาติ-วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี” พร้อมชื่นชม “นักเรียน -นักศึกษา-ผู้ปกครอง-โรงเรียน” ลั่น ทุกคนเป็นอนาคตและความภาคภูมิใจของชาติ ย้ำยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตเป็นเข็มทิศชีวิต ใช้ประกอบสัมมาชีพ

ภารกิจ รมช.ศธ 2 27 มีนาคม 2564
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนหทัยชาติ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 208 คน ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี ดร.กรกพร วรมานะกุล ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรีและโรงเรียนหทัยชาติ,นายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี, ซิสเตอร์อัจฉรา สุขพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.ปราจีนบุรี คณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ร่วมต้อนรับ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตอนหนึ่งว่า ขอชื่นชมผู้ที่สำเร็จการศึกษา รวมทั้งขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของผู้ที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับชั้น ซึ่งล้วนมีความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการมอบเกียรติบัตรแก่น้องเล็กในระดับอนุบาลที่เป็นพื้นฐานในการเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ระดับประถมศึกษาก็จะนำไปสู่การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง และการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ที่ถือเป็นก้าวย่างอันสำคัญ ที่จะก้าวไปสู่การประกอบสัมมาชีพ เลี้ยงดูตนเอง และครอบครัว นอกจากนี้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาบางส่วนก็อาจจะมุ่งเน้นที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเป็นระดับปริญญาต่อไป ผู้สำเร็จการศึกษาที่อยู่ณที่นี้ ถือเป็นเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติ ความสำเร็จของทุกคน คือความภาคภูมิใจของครอบครัว ครู และอาจารย์
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี บางคนอาจจะศึกษาต่อหรือบางคนอาจจะตัดสินใจที่จะประกอบสัมมาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งการที่เราจะก้าวเข้าสู่ทิศทางใดในชีวิต เรื่องที่สำคัญก็คือการครองตน การมุ่งมั่น และการรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ครูโอ๊ะขอฝากให้ผู้สำเร็จการศึกษา พึงระลึกไว้เสมอว่า ทุกท่าน มีก้าวเดินที่ต้องเดินต่อไป ในแต่ละก้าวย่างของการเดินทางบนความสำเร็จ จะวัดกันด้วยความสามารถ และที่สำคัญก็ คือ ความซื่อสัตย์สุจริตในสัมมาชีพ ดังนั้นขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาในทุกระดับชั้น จงภาคภูมิใจในตนเองรักษาความภาคภูมิใจนี้ให้อยู่กับตนตลอดไป เพื่อเป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิต และขอให้เป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว สถาบันการศึกษา สังคม และประเทศชาติในอนาคต ในภายภาคหน้าความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้เพิ่มพูนความสุข และความภาคภูมิใจให้แก่ทุกคน ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ อันจะนำพามาซึ่งศักดิ์ศรี ของครอบครัวและประเทศชาติสืบไป
สำหรับโรงเรียนหทัยชาติ เกิดจากหัวใจความแน่วแน่ของความเป็นครูเช่นกันกับวิทยาลัยพณิชยการปราจีนบุรี ที่ก่อตั้ง ตั้งแต่ปี 2525 ซึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจก็มีอยู่มากมาย เช่น รางวัลพระราชทานความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษา 3 ปีซ้อน ทีมกีฬาบัดดี้ที่เป็นตัวแทนของจังหวัดและการเข้าแข่งขันระดับชาติ นักกีฬากาบัดดี้ของวิทยาลัยก็ติดทีมชาติ การแข่งวิชาชีพระดับชาติของสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยได้รับเหรียญรางวัล เช่น เหรียญทองไม่ต่ำกว่า 20 เหรียญทอง และมีคะแนนเต็ม 100 คะแนนในทุกปีการศึกษา ในส่วนของโรงเรียนหทัยชาติการจัดการเรียนการสอนแบบ Mini English Program การจัดการเรียนการสอนในเชิงของ Play and Learn นักเรียนทุกคนนั้นมีความสุขกับการเรียน นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาสอบติดห้อง Gifted ประจำจังหวัดที่เป็นโรงเรียนการแข่งขันสูง สอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศ และอีกจำนวนมาก
สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรีและโรงเรียนหทัยชาติ ครูโอ๊ะมีความตั้งใจที่จะมางานในวันนี้ เพราะส่วนหนึ่งได้เคยรับปากไว้กับอาจารย์สุชาติ วรมานะกุล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน ท่านได้ให้พรและก็ขอคำสัญญาให้ครูโอ๊ะ ได้มีโอกาสรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในประเทศ แล้วก็ให้เป็นแบบอย่างอันดีงามในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ท่านเปรียบเสมือนครู เปรียบเสมือนพ่อ เหนือไปกว่านั้น การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี อาจารย์สุชาติ ไม่เก็บค่าโรงเรียนการศึกษา ในยุคเริ่มแรกของการก่อตั้งไม่ได้มีโรงเรียนมากมายที่เป็นอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดชีวิตของอาจารย์สุชาติ เป็นครูที่มีจิตวิญญาณอย่างแท้จริง เสียสละเพื่อคนปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ให้กับลูกหลานที่มีฐานะยากจน ได้มาเรียนที่นี่ ได้มีโอกาสเติมเต็มในทุกมิติของการศึกษา ได้ให้การเรียนรู้ที่จะทำให้ผู้เรียนได้มีอาชีพ เป็นคนดีของสังคม เป็นแนวทางและเป็นบุคคลอันสมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติ นี่คือเหตุผลของการมาที่โรงเรียนในวันนี้
นอกจากนี้ยังได้ให้แนวทางสู่รุ่นลูก เช่น ดร.กนกพร และลูกของท่าน ในการที่จะทำการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งในการที่จะให้การเติมเต็ม และการเข้าถึงในรูปแบบ Play and Learn ซึ่งมีความมั่นใจเหลือเกินว่าถ้าอาจารย์สุชาติ หรือลูกของท่าน ได้จัดการศึกษา จะทำให้ลูกหลานได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา ทั้งยังมีความชื่นชมในความพิเศษของโรงเรียนหทัยชาติ เช่นกัน ซึ่งการตั้งชื่อ ก็เป็นการแสดงความกตัญญู เอาคำว่า “หทัย” ก็คือหัวใจของแม่บุญไทย “ชาติ” ก็คือเอาความเป็นพ่อของความเป็นครู และเอา “หทัยชาติ”มารวมกัน นำ 2 ชื่อมาร้อยเรียงในการจัดการศึกษาของครู 2 คน ครูของแผ่นดิน และให้ลูกเจริญรอยตาม เด็กที่นี่ก็เรียนกันอย่างมีความสุขและเหนือไปกว่านั้น คนปราจีนบุรีได้เห็นการจัดการศึกษา ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคเอกชนที่อลุ่มอะล่วยกัน โดยเฉพาะในโรงเรียนสังกัดเอกชน เป็นที่ร่วมมือร่วมใจ และเป็นที่ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ในการจัดการเรียนรู้ให้กับลูกหลาน หรือคนที่เข้ามาเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี ในโอกาสนี้จึงขอแสดงความยกย่อง ชื่นชม ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของเอกชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากหัวใจของครูโอ๊ะ”รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
จันทนา เชียงทอง:สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
26/3/2564
>