ครูโอ๊ะ นำทีม ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรในกำกับ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลัง กศน.จังหวัดกลุ่มอันดามัน ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พังงา ระนอง สตูล พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ชู ระนองโมเดล สร้างโอกาสทางการศึกษาเพื่อคนพิการ-ผู้ด้อยโอกาส ครอบคลุมทุกคนในครัวเรือน

ภารกิจ รมช.ศธ 2 17 พฤศจิกายน 2564
นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ. นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลของสำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พงงา ระนอง สตูล) พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจ ณ กศน.จังหวัดกระบี่ โดยมี นายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการ กอศ. นายคมกฤช จันทร์ขจร ผู้ช่วยเลขาธิการสภาการศึกษา นางเจริญวรรณ หนูนาค รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ รองเลขาธิการ กศน. นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการ กช. ร่วมคณะด้วย และมี นางอรัญญา อินอ่อน รองศึกษาธิการจังหวัดระนอง นายธีร์ สังขสัญญา ประธานคณะกรรมการประสานงานการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ นายคนึงนิจ เกตุแก้ว ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต นางนภา จิโรภาส ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง นางนราวรรณ เวชธรรม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ โดย กศน. ได้ทำการ "ปักหมุดระนองโมเดล" เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อคนพิการ-ผู้ด้อยโอกาส ในรูปแบบ Ranong Model โดยมีเป้าหมายเพื่อดูแลผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส รวมถึงการดูแลทุกคนที่อยู่ในบ้านของผู้พิการ ด้วยการจัดการศึกษาให้เหมาะสม โดยจะมีการประเมินผู้พิการก่อน เพื่อทำให้ กศน. สามารถจัดการศึกษาตรงตามความต้องการ ภายใต้การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หากครอบครัวใดอยากได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพที่มั่นคง กศน.ก็จะมีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาชีวะเพื่อทำการส่งเสริมด้านอาชีพร่วมกันให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะต่อยอดไปถึงเรื่องการออกเอกสารรับรองเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อีกด้วย มากไปกว่านั้นยังจะมีการประสานหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ สถานประกอบการ ให้รับผู้พิการเข้าไปทำงานอย่างมั่นคง หรือหน่วยงานที่เป็นสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้พิการที่เรียนกับกศน.สามารถที่จะไปทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้บ้านได้ ซึ่งรวมถึงสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในบ้านเดียวกับผู้พิการก็จะได้รับความรู้เพิ่มเติม
ทั้งนี้หากคนในครอบครัวผู้พิการอยากจะเรียนต่อก็พร้อมที่จะสนับสนุน หรือหากต้องการเรียนด้านการฝึกอาชีพเราก็พร้อมที่จะสนับสนุน สำหรับการปักหมุดหมาย กศน. ขณะนี้สำเร็จแล้วที่จังหวัดระนอง ซึ่งจะใช้เป็นต้นแบบดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ในจังหวัดกลุ่มอันดามัน (ภูเก็ต กระบี่ ตรัง พงงา ระนอง สตูล) ก็ดำเนินการปักหมุดหมายควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ยังจะมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนางานด้านการศึกษาเพื่อให้สอดรับกับการบริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ก่อนเดินหน้าปักหมุดหมายทั้งประเทศไทยต่อไป ซึ่งนโยบายการปักหมุดคนพิการเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างโอกาสทางการศึกษา
“การทำงานกับครูโอ๊ะจะต้องถามหัวใจของคนที่จะทำกับเราว่าพร้อมที่จะทำงานหรือไม่ ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกความร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อน กศน.ปักหมุดระนองโมเดล เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อคนพิการ-ผู้ด้อยโอกาส ในรูปแบบ Ranong Model โดยการจัดโครงการปักหมุดทุกคนได้ทำและฉายภาพได้อย่างดีสามารถปักหมุดซึ่งไม่ได้ช่วยแค่ผู้พิการ แต่ช่วยทั้งครอบครัว ทำให้รู้ว่าจะจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใดให้เหมาะสมกับครอบครัวของผู้พิการ การมาของข้าราชการผู้ใหญ่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะได้สิ่งที่จะสามารถนำไปปรับปรุงการทำงานการให้บริการประชาชนในการจัดการศึกษาไดดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณนิทรรศการต่างๆของชาว กศน. อาทิ จักรสานจากก้านจาก ที่ทำส่งออกประเทศฝรั่งเศส การจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ เป็นต้น
ครูโอ๊ะขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่เดินทางมาร่วมประชุมและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบด้วยหัวใจอันงดงามอย่างเต็มเปี่ยมที่จะช่วยกันจัดการศึกษาให้กับลูกหลานของเรา ในนามของรัฐบาลและกรทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจที่ทุกท่านลำบากกันอย่างมาก ยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งต้องป้องกันไม่ให้ตัวเองติดเชื้อ ต้องยอมเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ แต่ทุกคนก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ ขอบคุณการต้อนรับที่แสนจะอบอุ่นและความมีน้ำใจที่มีให้กันเสมอ รวมไปถึงขอชื่นชมการทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณในวิชาชีพ ขอให้ทุกคนและครอบครัวประสบความสำเร็จความเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวง ชีวิตมีความสุข มีความมั่นคงในอาชีพมากขึ้น ขอให้เกิดแต่สิ่งดีงามแก่ทุกคน และขอสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน”รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
สำหรับการรับฟังปัญหาอุปสรรค ได้แก่ จัดให้มีอาชีพประจำให้ผู้พิการได้มีความมั่นคงเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน, ขอให้ปรับเรื่องหลักสูตร, ต้องการครูที่สอนเด็กกลุ่มพิการโดยเฉพาะ, กลุ่มชาวเลเมื่อจบประถมเด็กไม่นิยมไปเรียนข้างนอก กศน.ต้องใช้หลักสูตรร่วม หากได้รับงบประมาณเฉพาะจะดียิ่งขึ้น, กศน.ไม่เคยปฏิเสธผู้เรียนได้ พบปัญหาคือไม่มีห้องเรียนให้นักศึกษาผู้พิการ, กศน.ไม่มีอาคารสถานที่ เป็นต้น
17/11/2564