“ครูโอ๊ะ” ตรวจสนามสอบปลายภาค กศน.เมืองพิจิตรเพื่อให้กำลังใจผู้เข้าสอบ ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมขอบคุณโรงเรียนเอกชน Good Partnership ร่วมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่คนไทย

วานนี้ (วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2565) เวลาประมาณ 08.15 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมนิเทศและให้กำลังใจนักศึกษา กศน. ที่เข้ารับการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศน.อำเภอเมืองพิจิตร ณ สนามสอบโรงเรียนราษฏร์บำรุง จังหวัดพิจิตร พร้อมให้กำลังใจกรรมการกลางคุมสอบ ผู้คุมสอบ และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี ว่าที่พันตรีดำริห์ ติยะวัฒน์ รักษาการ ผอ.กศน.จังหวัดพิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากร กศน. เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้เข้าร่วมสอบ ร่วมให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ครูโอ๊ะมีความตั้งใจมาเยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษา กศน.ทุกคน ซึ่งการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงาน กศน. กำหนดจัดสอบในระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2565 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยในวันนี้ ณ สนามสอบแห่งนี้ มีผู้เข้าสอบรวมจำนวน 30 คน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 60.59 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 69.61 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 64.70

“ครูโอ๊ะจึงขอส่งกำลังใจให้นักศึกษา กศน.ทุกคน ขอให้ทุกคนใช้สติและมีสมาธิกับการทำข้อสอบ เมื่อนั้นปัญญาก็จะตามมา ที่สำคัญขอให้ทุกคนรอบคอบกับการอ่านและการตอบคำถาม โชคดีกับการสอบ และปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวง พร้อมขอขอบคุณโรงเรียนราษฏร์บำรุง โรงเรียนเอกชนที่เป็นเครือข่ายการทำงานที่ดี (Good Partnership) ของ กศน.เสมอมา

ในนามของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีทุกคน รมว.ศธ. และครูโอ๊ะ ขอให้กำลังใจ ขอชื่นชม ยกย่องครูและบุคลากร กศน.ทั่วประเทศ ที่จัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท และเหน็ดเหนื่อย ขอให้ทุกคนเข้มแข็ง เชื่อว่าเราจะสามารถก้าวข้ามเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน และสำหรับครูโอ๊ะ ชาว กศน.ทุกคนถือว่ามีหัวใจของความตั้งใจ ที่จะทำให้ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนประชาชน ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในทุกช่วงวัยตามนโยบายรัฐบาล” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
6/3/2565