ครูโอ๊ะ ชวนนักเรียน-นักศึกษา ร่วมเปิดประสบการณ์ในงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์ 2563" จุดประกายความคิด วิทย์รอบตัว พร้อมค้นหาค้นพบตัวตน สู่วิถีอนาคตประเทศไทย 4.0

ภารกิจ รมช.ศธ 2 14 พฤศจิกายน 2563
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมพิธีเปิดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 ภายใต้แนวคิด "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานพิธีเปิด ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี "ขอแสดงความชื่นชมผู้จัดงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2563 สร้างมิติแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เต็มไปด้วยความรู้ เกมส์ การทดลอง กระบวนการเรียนรู้ ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจ ทั้งนิทรรศการเทิดพระเกียรติ (Royal Pavillion) ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาและนำความรู้วิทยาศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาประเทศ, นิทรรศการสมัยใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจ เน้นสร้างพื้นที่การเรียนรู้ อาทิ การแสดงละครวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการสื่อสารวิทยาศาสตร์ พร้อมกับไฮไลต์ที่อยู่ในกระแสความสนใจ อาทิ นิทรรศการเจาะนวัตกรรมเกม I Tech behind Games สู่กีฬาออนไลน์, นิทรรศการหนึ่งวัน... (บนดาว) อังคาร, มหันตภัยจิ๋ว, นิทรรศการอนาคตออกแบบได้ เป็นต้น และยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ การประกวดแข่งขัน การประชุมสัมมนาทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ ขอเชิญชวน ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา ประชาชนผู้สนใจ มาเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมภายในงาน ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 (10 วัน) ณ อาคารชาเลนเจอร์ ซึ่งจะทำให้เห็นว่า วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่จำเป็น วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา และมาค้นหาตัวเอง มาเพื่อค้นพบเป้าหมายในชีวิตของลูกหลาน ตลอดจนมาเก็บเกี่ยวและเติมเต็มประสบการณ์ที่ดี ๆ สู่วิถีประเทศไทย 4.0" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน 14/11/2563
>