ครูโอ๊ะฝากความห่วงใยบุคลากร ศธ. พร้อมย้ำให้ปฏิบัติตน ตามมาตรการการป้องกัน-ควบคุมโรคของ สธ.อย่างเคร่งครัด

ภารกิจ รมช.ศธ 2 02 พฤษภาคม 2564
เมื่อวันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ที่เกิดขึ้นในกระทรวงศึกษาธิการในขณะนี้ ว่า ตนได้รับรายงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID–19 โดยตลอด และล่าสุดวานนี้ ได้รับการรายงานจาก นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการ กช. ว่า มีข้าราชการ สช. ได้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย จึงขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย ทั้งนี้ ทราบว่าลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็ติดเชื้อด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องดูแลผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่แรก และขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
“ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของข้าราชการ สช. และขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังบุคลากร ศธ.ทั้ง 21 ราย รวมทั้งลูกสาวของผู้เสียชีวิต ที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล ขอให้หายจากอาการป่วยโดยเร็ว พร้อมฝากถึงผู้บริหารและบุคลากร ศธ. ทุกคน ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค ตามระเบียบของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด สำหรับบุคลากรที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการกักตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน ก็ขอให้ทำตามคำแนะนำของแพทย์ เนื่องจากบุคลากรกลุ่มดังกล่าว ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง และบางส่วนยังคงทำงานในรูปแบบ Work from home อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้การติดต่อประสานงานต่าง ๆ กับ ศธ. โดยเฉพาะ สช. ในช่วงนี้อาจล่าช้าไปบ้าง ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย” ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 19.30 น.) พบว่า เป็นข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รวมทั้งสิ้น 23 ราย แยกเป็นเพศหญิง 16 ราย เพศชาย 7 ราย ดังนี้
1. ข้าราชการ ศูนย์บริการประชาชน สป. 10/4/64 (เพศชาย) (ออกจาก รพ.แล้ว)
2. ผอ.กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สช. 18/4/64 (เพศหญิง) (เสียชีวิต เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564)
3. อัตราจ้างเหมาบริการ สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา สพฐ. 19/4/64 (เพศชาย)
4. พนักงานกองทุนสงเคราะห์ ศธ. 20/4/64 (เพศหญิง)
5. พนักงานกองทุนสงเคราะห์ ศธ. 20/4/64 (เพศหญิง)
6. ข้าราชการ กลุ่มงานเลขานุการกรม สช. 22/4/64 (เพศหญิง)
7. ข้าราชการ กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สช. 22/4/64 (เพศหญิง)
8. ข้าราชการ กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สช. 22/4/64 (เพศชาย)
9. อัตราจ้างเหมาบริการ สำนักอำนวยการ สพฐ. 22/4/64 (เพศหญิง)
10. อัตราจ้างเหมาบริการ กลุ่มโทรทัศน์ฯ OBEC Channel ห้องควบคุมห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการ สพฐ.5 ชั้น 9 ห้อง DOC สพฐ. 22/4/64 (เพศหญิง)
11. อัตราจ้างเหมาบริการ กลุ่มงานเลขานุการกรม สช. 23/4/2564 (เพศหญิง)
12. ข้าราชการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเลขานุการกรม สช. 23/4/2564 (เพศชาย)
13. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ กลุ่มงานสินเชื่อ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 23/4/64 (เพศชาย)
14. เจ้าหน้าที่เงินสะสมและเงินสมทบ กลุ่มงานเงินสะสมและเงินสมทบ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 23/4/64 (เพศหญิง)
15. เจ้าหน้าที่เงินสะสมและเงินสมทบ กลุ่มงานเงินสะสมและเงินสมทบ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 23/4/64 (เพศหญิง)
16. อัตราจ้างเหมาบริการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเลขานุการกรม สช. 24/4/64 (เพศหญิง)
17. นิสิตฝึกงาน ที่สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 24/4/64 (เพศหญิง)
18. เจ้าหน้าที่สินเชื่อ กลุ่มงานสินเชื่อ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 24/4/64 (เพศหญิง)
19. เจ้าหน้าที่เงินทุนเลี้ยงชีพ กลุ่มงานเงินทุนเลี้ยงชีพ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 24/4/64 (เพศหญิง)
20. เจ้าหน้าที่สวัสดิการ กลุ่มงานสวัสดิการ กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 24/4/64 (เพศชาย)
21. เจ้าหน้าที่งานบุคคล กลุ่มงานบริหารสำนักงาน กองทุนสงเคราะห์ ศธ. 25/4/64 (เพศหญิง)
22. พนักงานขับรถยนต์ จ้างเหมาบริการ สำนักงาน กศน. 26/4/64 (เพศชาย)
23. ข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สช. 28/4/64 (เพศหญิง)
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
ขอบคุณข้อมูล สช.
1/5/2564
>