ครูพี่โอ๊ะ ย้ำสนับสนุนการศึกษา "รร.ธรรมิกวิทยา" ต่อเนื่อง เผยให้ความสำคัญผู้บกพร่อง ยกครูพิการของคนพิการเป็นไอดอลใจสวย-หล่อ ร่วมพัฒนาการศึกษาตามศักยภาพเด็กด้วยความรู้คู่คุณธรรม

ภารกิจ รมช.ศธ 2 30 พฤศจิกายน 2563
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยมีนายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นายแสวง เอี่ยมองค์ ประธานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอด ในพระบรมชูปถัมภ์ สาขาเพชรบุรี นายประสม เนาวบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมิกวิทยา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมถ่ายรูปกับต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน) ต้นไม้ ทรงปลูกของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งยังเป็นต้นไม้ประจำโรงเรียนธรรมิกวิทยา
“สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกต้นราชพฤกษ์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาที่นี่ เพื่อเป็นต้นไม้แห่งความยั่งยืน ให้เป็นฐานราก รากแก้วที่มีความเข้มแข็งให้กับการศึกษา และเป็นสิ่งบ่งบอกถึงความเมตตาธรรมค้ำจุนโลก
 
ซึ่งจากการเยี่ยมชมนิทรรศการการเรียนการสอน ต้องชื่นชมครูทุกคน ที่นำเทคนิคและทำการดัดแปลงสื่อการเรียนการสอน โดยใช้อุปกรณ์ที่ทำขึ้นเอง เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน ซึ่งครูโอ๊ะก็ให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนผู้มีความบกพร่องทางร่างกายต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง และตั้งใจมาที่นี่พร้อมรองเลขาธิการ กช. เพื่อรับฟังอุปสรรค ปัญหา ที่จะนำไปขับเคลื่อนผลักดันเช่นเดียวกับโรงเรียนพิการอื่น ๆ อาทิ การผลักดันเรื่องของเงินอุดหนุน ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ทำการศึกษาเรียบร้อยแล้ว พบว่าจะต้องมีการปรับเงินอุดหนุน ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน แต่จะปรับส่วนใด อย่างไร จะมีการกำหนดความชัดเจนออกมาอีกครั้ง
 
ในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพ ที่อยู่ระหว่างการออกหลักเกณ์ ซึ่งกำลังเร่งรัดแนวทางที่ชัดเจน เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับโรงเรียนเอกชน แต่ต้องยอมรับว่า การบริหารจัดการ ดูแลการศึกษาสำหรับผู้พิการตาบอด มีค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะการผลิตสื่อการเรียนการสอน จะมีราคาสูงกว่าปกติถึง 5 เท่า เพราะต้องใช้กระดาษเฉพาะ ผ่านกระบวนการผลิตและกรรมวิธีที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่า ดังนั้นงบประมาณของภาครัฐเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ รวมทั้งเรื่องของสวัสดิการ ที่จะเป็นขวัญกำลังใจกับครูเอกชน และผู้พิการทางสายตา และเสียงสะท้อนของนักศึกษาผู้บกพร่องทางสายตา ที่ต้องการโอกาสในการเลือกสาขาสอบเข้ามหาวิทยาลัย จึงขอให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งปฏิบัติอย่างเท่าเทียมด้วย
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล ที่จะต้องนำความต้องการไปขับเคลื่อนและแก้ไขอย่างเป็นระบบ และขอย้ำว่า ตลอดการทำงานที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาในความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ และได้มีการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
 
ท้ายสุด ขอชื่นชมประธานกรรมการมูลนิธิและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ช่วยกันก่อร่างสร้างโรงเรียนแห่งนี้ โดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดิน โดยมีเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยกันทำงานด้วยหัวใจ ดูแลนักเรียนด้วยความเสียสละและความอดทน โดยใช้หลักปรัชญา "ความรู้คู่คุณธรรม" เน้นสร้างพลเมืองดี มีรายได้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และพึ่งตัวเองอย่างดีที่สุด” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
 
จันทนา เชียงทอง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน, สถาพร ถาวรสุข : ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
30/11/2563
>