ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

ครม.อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง


ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 3 ราย ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย ดังนี้

1) นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
    ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
2) นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
    ดำรงตำแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3)
นายสุเทพ ชิตยวงษ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและตำแหน่งที่จะว่าง

อีกสักครู่ จะเผยแพร่สรุปการให้สัมภาษณ์ของ รมว.ศึกษาธิการ กรณีการแต่งตั้งในครั้งนี้


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
23/8/2559