คณะทำงานมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดการประชุมออนไลน์โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED CROWDFUNDING

 width=
คณะทำงานมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี จัดการประชุมออนไลน์โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา CONNEXT ED CROWDFUNDING โดยมีผู้บริหารและคณะครูผู้แทนจาก 31 โรงเรียนกลุ่มนำร่องเข้าร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานและแผนการขับเคลื่อนโครงการฯ ในระยะต่อไปพร้อมกันนี้คณะทำงานยังเปิดเวทีสนทนาสอบถามข้อซักถามและไขข้อสงสัยเพื่อเป็นมุมมองให้ทางโรงเรียนนำข้อมูลไปจัดทำโครงการตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในวันนี้ คุณกรกช นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการศึกษาและวิชาการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี พร้อมด้วยคณะทำงานจากศูนย์ปฏิบัติการกลางมูลนิธิฯ ร่วมกล่าวต้อนรับ พร้อมชี้แจงสถานะความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ และชี้แจงแผนการประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิฯ รวมถึงนัดหมายแนวทางการดำเนินงานในช่วงระหว่างระดมทุนและหลังระดมทุนเสร็จสิ้น อาทิ การตรวจสอบและติดตามยอดการบริจาค การประสานจัดทำ e-donation และแผนการขยายระยะเวลาการระดมทุนเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้โรงเรียนสามารถรับเงินบริจาคได้ตรงตามเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตามวัตถุประสงค์