ขับเคลื่อนโรงเรียนดีของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

 width=

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศครั้งที่1/2564 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ นอกจากเป็นการประชุมสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจเรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19
ตนมอบหมายให้ผู้อำนวยการสพท. ทุกเขต ดูแลจัดสรรอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนมให้กับนักเรียนด้วย โดยให้สพท. และโรงเรียน ไปบริหารจัดสรรนำเงินอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครอง เพื่อให้ผู้ปกครองจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนในวันที่นักเรียนไม่ได้มาเรียน ส่วนอาหารเสริมนมให้โรงเรียนไปบริหารจัดการส่งนมโรงเรียนให้นักเรียนตามบ้าน
นายอัมพร กล่าวต่อว่า แม้จะมีวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ก็ตาม แต่การขับเคลื่อนงานของ สพฐ.ต้องดำเนินต่อไป ตนแจ้งให้ผู้อำนวยการ สพท.ทุกเขตไปวิเคราะห์ว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้า โรงเรียนประถมศึกษาพื้นที่ของตัวเองควรจะมีจำนวนเท่าไหร่ ที่จะเป็นโรงเรียนดีของชุมชน และจะมีโรงเรียนอีกกี่แห่งที่จะสามารถบริหารในการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้
ซึ่งหมายความว่าในอนาคตเราจะมีโรงเรียนที่มีคุณภาพกระจายอยู่ในแต่ละเขตพื้นที่โดยจะไม่พูดถึงการยุบ ควบรวมโรงเรียนอีกต่อไป นอกจากจะมีโรงเรียนดีของชุมชนแล้ว ผู้อำนวยการ สพท.ก็ต้องร่วมมือพัฒนาและหาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองในพื้นที่ของตน เพื่อส่งต่อเด็กที่จบจากโรงเรียนดีของชุมชนเข้าไปเรียนด้วย ซึ่งจะเป็นการลดภาระโรงเรียนแข่งขันสูง และทำให้เด็กมาเรียนที่โรงเรียนดีสี่มุมเมืองมากขึ้น เพราะคุณภาพจะไม่แตกต่างกัน ขณะเดียวกันก็จะสามารถเก็บเด็กขยายโอกาสที่อยู่ในโรงเรียนเล็กมาเรียนได้ด้วย
“หากเราทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จะทำให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงจะสามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทำให้โรงเรียนมีคุณภาพใกล้เคียงกันได้ทั่วประเทศ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ ศธ.อยากให้นำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ในวันที่ 18 มกราคม นี้ เพื่อจะให้ข้าราชการระดับ 10 กลับไปตรวจสอบอีกครั้งว่า เขตพื้นที่การศึกษาแต่ละจังหวัดจะสามารถดำเนินการได้มีประสิทธิภาพแค่ไหน เมื่อได้ข้อสรุปแล้วก็จะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ให้ความเห็นชอบและนำไปปฏิบัติต่อไป”นายอัมพรกล่าว