ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ร่วมแสดงฝีมือ และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนทำให้เกิด “บ้านเมืองสุจริต”

 width=

รัฐสภาขอเชิญนักเรียน นิสิต​ นักศึกษา ร่วมส่งคลิปวิดีโอสั้นเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ “บ้านเมืองสุจริต” ความยาวไม่เกิน 3 นาที
บ้านเมืองที่สุจริต มีความเป็นธรรม เห็นคุณค่าความเท่าเทียมของมนุษย์ ปฏิบัติต่อกันด้วยความปรารถนาดี ปราศจากการเหยียดและการเอารัดเอาเปรียบ ปฏิเสธการทุจริต หลอกลวง หรือใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้อง ย่อมเป็นที่มาของสังคมแห่งความสันติสุข

ด้วยทุกจิตสำนึกและทุกพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่แสดงออกถึงความสุจริตอันเป็นแบบอย่างในสังคม นับเป็นส่วนสำคัญในการร่วมสร้าง “บ้านเมืองสุจริต” ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งเริ่มได้จากตัวเราเอง
ติดตามรายละเอียดและกติกาการส่งคลิปเข้าประกวดทางเพจเฟซบุ๊ก “บ้านเมืองสุจริต” ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 นี้

เงินรางวัล ทุนการศึกษาหลายรางวัลรวมกันถึง 410,000 บาท พร้อมรับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากท่านประธานรัฐสภา ฯพณฯ ชวน หลีกภัย แล้ว คลิปของคุณยังมีส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดเป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อร่วมทำให้ “บ้านเมืองสุจริต” ในมิติด้านต่างๆ อีกด้วย
อ่านรายละเอียด​และกติกาการส่งคลิปเข้าประกวดได้ทาง​ https://www.facebook.com/105744704857771/posts/118101110288797/