ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร

ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติงบประมาณกว่า 23 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 5 หลัง ให้แก่โรงเรียนใน จ.ปัตตานี ที่ถูกลอบวางเพลิง โดยมีทหารช่างกองทัพบกเป็นกำลังหลักในการก่อสร้าง และมีนักเรียนอาชีวศึกษาที่มีจิตอาสาทั้งในพื้นที่และกรุงเทพฯ ไปช่วยสร้างอาคารเรียนรมว.ศธ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานในที่ประชุมองค์กรหลักเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารเรียนเพื่อใช้ทดแทนอาคารเรียนของ 6 โรงเรียนใน จ.ปัตตานี ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกลอบวางเพลิงว่า เบื้องต้นได้จัดสรรงบประมาณไปยังพื้นที่จำนวนกว่า 4 ล้านบาท เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 34 (น๊อคดาวน์) รวม 9 หลัง ให้แก่โรงเรียนโรงเรียนบ้านน้ำดำ โรงเรียนบ้านมะนังยง และโรงเรียนบ้านเขาดิน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี และจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่จะใช้ในห้องเรียนแก่ 5 โรงเรียนโดยด่วน ได้แก่ หนังสือเรียน โต๊ะ/เก้าอี้ของนักเรียนและครู กระดานไวท์บอร์ด พัดลมตั้งพื้น และเครื่องนอน


ส่วนการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรที่จะต้องสร้างใหม่จำนวน 5 หลัง ใช้งบประมาณกว่า 23 ล้านบาท ได้รับความร่วมมือจากทหารช่างของกองทัพบกเป็นกำลังหลักในการก่อสร้าง โดยมีนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาที่มีจิตอาสา ทั้งในพื้นที่และจากกรุงเทพฯ ไปช่วยสร้างอาคารเรียนด้วย


ทั้งนี้ อาคารเรียนถาวรที่จะต้องสร้างใหม่ 5 หลัง คือ
  • โรงเรียนบ้านกระเสาะ อ.มายอ จ.ปัตตานี อาคารเรียนแบบ 105/29  2 ชั้น 10 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง  • โรงเรียนบ้านน้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี อาคารเรียนแบบ 105/29  2 ชั้น 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง  • โรงเรียนบ้านปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี อาคารเรียนแบบ 105/29  2 ชั้น 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง  • โรงเรียนบ้านมะนังยง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี อาคารเรียนแบบ 105/29  2 ชั้น 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง  • โรงเรียนบ้านเขาดิน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี อาคารเรียนแบบ 108 ล/30  8 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง


นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

Published 24/10/2557