กำหนดการ ศธ.นำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา เข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

กำหนดการเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563
ในวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2564

                      กระทรวงศึกษาธิการนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 และผู้ปกครอง เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งเสด็จแทนพระองค์ ในวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ทั้งนี้ ให้รายงานตัว/ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 และรับฟังคำชี้แจงในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมคุรุสภา ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป