การศึกษาเพื่ออนาคต

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ – นายจาตุรนต์  ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บูรณาการความร่วมมือทางการศึกษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” (Southeast Asia Education, Working Together for Sustainable Future) ในงานการการประชุมผู้นำการศึกษาเอเชีย ครั้งที่ 5 และงานเวิลด์ไดแด็ค เอเชีย 2556 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2556 ณ ห้องเพลนนารี่ ฮอลล์
ปาฐกถาพิเศษของ รมว.ศธ.ในหัวข้อ “การบูรณาการความร่วมมือทางการศึกษาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ในครั้งนี้ เป็นการประกาศต่อนักวิชาการศึกษาจากหลายประเทศทั่วโลกที่ได้มาประชุมร่วมกัน เกี่ยวกับนโยบายการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน


“ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี” ได้แปลและขอเผยแพร่ปาฐกถาในครั้งนี้โดยละเอียด https://www.moe.go.th/websm/2013/oct/342.html