การประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคำร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


          วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายชาย มะลิลา รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพิจารณาคำร้องทุกข์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร เนื่องจากในปัจจุบันข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ส่งคำร้องฯ มายังสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อให้พิจารณา แต่ด้วยคำขอที่เข้ามายังสำนักงาน ก.ค.ศ. มีอยู่เป็นจำนวนมาก และการพิจารณา คำร้องเป็นไปได้อย่างล่าช้าเพราะติดเงื่อนไขในข้อกฎหมายบางประการ ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาคำร้องฯ ดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความเป็นธรรม สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้การพิจารณาคำร้องดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยได้เชิญผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมการประชุม


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ ก.ค.ศ.