การประชุมหารือเกี่ยวกับการให้บริการของอเมซอนเว็บ ด้านการศึกษา

ข่าว ศธ.360 องศา 02 พฤษภาคม 2560

                  ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการประชุมหารือเกี่ยวกับการให้บริการของอเมซอนเว็บ
ด้านการศึกษา
กับ Mr. Vincent Quah Business Lead for Education, Research and Not for Profit, Asia Pacific-Japan Public Sector, Amazon Web Services วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ กระทรวงศึกษาธิการ

                  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้พบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครือข่าย เพื่อนำมาพัฒนางานของกระทรวงศึกษาธิการMr. Vincent Quahนำเสนอเกี่ยวกับศูนย์รวมสื่อการเรียนรู้โดยสถานศึกษาสามารถนำมาใช้และเผยแพร่ความรู้ร่วมกัน ซึ่งทำงานอยู่บนระบบ cloud computing ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย มีหลากหลายโปรแกรม ซึ่งในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การที่มีช่องทางนี้จะทำให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้นและสามารถแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตได้ดี ซึ่งทาง Amazon Web Services ขอความร่วมมือทางกระทรวงศึกษาช่วยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการนี้ เพื่อให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้น และต้องการจัดตั้งศูนย์ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการเผยแพร่เนื้อหาการเรียนการสอน ที่เป็นภาษาไทย เพื่อให้มีผู้ใช้ครอบคลุมมากขึ้น

อุษา/ข่าว

ธนภัทร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.