การทำงานในช่วงภาวะวิกฤต

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) – ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สกอ. เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานในช่วงภาวะวิกฤตทางการเมือง และการบริหารงานตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ภาพ สถาพร ถาวรสุข by iPhone4s


ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด แถลงข่าวภายหลังกล่าวประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อหารือกันถึงแนวทางการทำงานในช่วงภาวะวิกฤตทางการเมือง และการบริหารงานตามนโยบายเร่งด่วน ย้ำว่าทุกหน่วยงานของ ศธ.ยังทำงานตามปกติ ไม่มีหยุดงาน โดยหน่วยงาน/องค์กรหลักได้กระจายไปทำงานในสถานที่ต่างๆ ในขณะที่บางท่านยังคงทำงานตามปกติที่กระทรวง


โดยการป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุมนั้น ศธ.มีมาตรการต่างๆ ในการป้องกันอย่างรัดกุม โดยกำชับเป็นนโยบายว่าจะไม่ให้เกิดการปะทะระหว่าง ศธ.กับกลุ่มผู้ชุมนุม เพื่อให้เกิดการเสียเลือดเนื้ออย่างเด็ดขาด แต่จะใช้หลักสันติวิธี มีการเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยเหตุและผล


ส่วนการทำงานของแต่ละองค์กรหลักนั้น จะกระจายกันออกไปหลายแห่ง ซึ่งนโยบายของนายกรัฐมนตรีต้องการให้มีหน่วยงานกลาง ที่สามารถติดต่อกันได้ระหว่างหน่วยงานและกระทรวงต่างๆ รวมทั้งประสานกับส่วนกลางของสำนักนายกรัฐมนตรี


ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การทำงานของข้าราชการ ศธ.ในขณะนี้ บางส่วนสามารถทำงานออนไลน์ หรือติดต่อสื่อสารกันได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งการติดต่อรับบริการ ศธ.ในช่วงสถานการณ์นี้ แต่ละหน่วยงาน/องค์กรหลักของ ศธ. ได้กระจายการให้บริการเรื่องต่างๆ ที่โรงเรียนหอวัง โทรศัพท์ 02-930-2837, 02-512-6000 ต่อ 516 โทรสาร 02-511-1045 หรือติดต่อสายด่วนการศึกษา โทร. 1579 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยหน่วยงานที่โรงเรียนหอวังจะเป็นการให้บริการแบบ One Stop Services ของหน่วยงานและเรื่องต่างๆดังนี้ • สพฐ.
  – การขอเทียบวุฒิการศึกษา (การรับและการยื่น)
  การเบิกค่ารักษาพยาบาล
  เรื่องเกี่ยวกับคนพิการทั้งหมด

 • สป.
  – การเบิกค่ารักษาพยาบาล

  บำเหน็จตกทอด
  การขอพระราชทานเพลิงศพ
 • คุรุสภา
  – การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 • สำนักงาน สกสค.
  – การรับ-จ่ายเงิน ช.พ.ค./ ช.พ.ส.

  การชำระเงินกู้
 • กองทุนสงเคราะห์
  – ครูเอกชนเบิกค่ารักษาพยาบาล

  เงินทุนเลี้ยงชีพ
 • สช.
  – สามารถให้บริการได้ตามปกติ ซึ่งขณะนี้อาคารกำลังปรับปรุงจึงย้ายสำนักงานไปอยู่ที่โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เชิงสะพานกรุงธน โทรศัพท์ 02-282-6831 หรือสายด่วน 1693

 • สำนักงาน กศน.
  – งานเร่งด่วนสามารถดำเนินการได้ตามปกติ โดยผ่านเครือข่าย

 • สำนักงาน ก.ค.ศ.
  – ย้ายไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนหอวัง

 • สำนักงาน กศน.
  – ย้ายไปปฏิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา ถ.ศรีอยุธยา

 • สกอ.
  – สามารถปฏิบัติงานตามปกติ

 • สอศ.
  ย้ายสำนักงานไปที่สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10230 โทรศัพท์ 02-943-6567, 02-509-5643, 02-509-5645-6, 02-509-3655 หมายเลขโทรสาร 02-943-6020 หรือสายด่วน 1156
 • สหกรณ์ ศธ.
  – จะมีการยกเว้นดอกเบี้ยปรับ กรณีส่งเงินล่าช้าให้สมาชิกผู้กู้ในช่วงระยะเวลานี้ด้วย

ในส่วนของการเฝ้าระวังความปลอดภัยใน ศธ. ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเตรียมเฝ้าระวังภายในกระทรวงมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน 2556 แล้ว โดย ศธ.ได้อำนวยความสะดวกให้ในด้านที่พัก รวมทั้งจัดเวรยามเฝ้าระวังกันอย่างเข้มแข็งเต็มที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมทั้งตนได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังในเหตุการณ์วิกฤต เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 โดยมีปลัด ศธ.เป็นประธาน เพื่อติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังทุกวัน ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. ค้างคืนเพื่อเฝ้าระวังทุกคืนที่ห้องจันทรเกษมด้วย


นอกจากนี้ เรื่องสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมผู้บริหารระดับปลัดกระทรวงเมื่อวานนี้คือ ขอให้ทุกหน่วยงาน/กระทรวงได้รายงานความคืบหน้าในการป้องกันอย่างสันติวิธี และมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน รวมทั้งให้มีการสำรองข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จำเป็น ซึ่ง ศธ.ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และประสานกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวมทั้งกระทรวง ICT แล้ว


นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานในที่ประชุมว่า ขณะนี้ทุกโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทำการสอนได้เป็นปกติ ไม่มีโรงเรียนใดที่ปิดทำการ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

2
8/11/2556