การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) และหน้าที่ของสมาชิก ช.พ.ค.

(Download ไฟล์ภาพขนาดใหญ่ 2 ภาพที่ด้านล่าง ค่ะ)