กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑

ข่าว ศธ.360 องศา 30 กรกฎาคม 2557

 

กาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่  ๔๑

                นางสุทธศรี วงษ์สมานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
 อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ ๔๑   ภายใต้ชื่อ "ด้วยรักจากใจนาวี "ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 

             ทั้งนี้ กองทัพเรือสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ พระราชทานความช่วยเหลือแก่พสกนิกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กองทัพเรือตระหนักดีถึงพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว จึงได้ร่วมกับสภากาชาดไทยจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตขึ้นทุกปี เพื่อนำรายได้ทั้งหมดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฯ โดยเสด็จพระราชกุศล บำรุงสภากาชาดไทย มาจนถึงปัจจุบันนี้               

ศุภชัย / ข่าว / ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>