กศน.-สช. ก้าวสู่ยุคดิจิทัล

เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีเปิดโครงการ “กศน. สช. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล” ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจาก นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี พร้อมมีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ หัวหน้าคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด และผู้เรียน กศน. กว่า 1,500 คน เข้าร่วมงานนำเสนอแนวทางจัดการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับคนทุกช่วงวัย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ รองรับการเรียนแบบ Anywhere Anytime เพียงปลายนิ้วสัมผัส

“วันนี้เป็นการเปิดตัวแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ พร้อม ๆ กับการพัฒนาแอพพลิเคชันที่สามารถเรียนรู้ผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตนเอง เพียงลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ ทั้งในวิชาพื้นฐานสายสามัญ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษา และหลักสูตรอาชีพระยะสั้นในสาขาต่าง ๆ ถือเป็นมิติใหม่แห่งวงการศึกษา ที่จะเป็นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของประเทศไทย ก็สามารถทำได้ในทุกที่ทุกเวลา 

ซึ่งการพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์นี้ เป็น 1 ใน 6 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ที่ดีแก่คนทุกช่วงวัยในทุกพื้นที่ เพื่อพลิกโฉมการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยสู่ยุคดิจิทัลจนต้องร้อง “WOW WOW” ประกอบด้วย 6 เรื่อง (6G) ได้แก่ 1) Good Teacher เพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. 928 อัตรา เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล 2) Good Place  จะตั้งศูนย์ กศน.ต้นแบบที่ดีเยี่ยม 5 อย่าง ใน 928 อำเภอ พร้อมให้บริการ Digital Library และ e-Book 3) Good Activity Digital Platform พัฒนาการศึกษาแบบออนไลน์ที่เข้าถึงทุกที่ทุกเวลา พร้อมพัฒนาหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์ และหลักสูตรระยะสั้นรองรับ New S-Curve 4) Good Partnership มีเครือข่ายที่ดีทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 5) Good Innovation การจัดการความรู้นวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์แบรนด์ กศน. และ 6) Good Learning Center ศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัยในชุมชน โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่โรงเรียนที่ถูกควบรวม” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ขอบคุณภาพถ่าย: คณะทำงาน รมช.ศธ.
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
25/9/2562